Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2023
In conformitate, cu prevederile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, consiliul de administratie al societatii comerciale TCE COMPPIL SA, CUI 1579653 ("Societatea"), prin presedintele consiliului de administratie CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 11.07.2023 ora 10,00, la punctul de lucru din Piatra Neamt, bld. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 07.06.2023, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea achizitiei de la societatea TCE Petroforest S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 172-176, Cladirea A, Corp A2, Birou 9, Etaj 2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11151/2018, avand codul unic de inregistrare 23669676 ("TCE PETROFOREST") a bunurilor identificate in Anexa 1 la prezentul convocator, impreuna cu bunurile mobile aflate in locatiile descrise in Anexa 1, precum si cu imobilizarile in curs si cu investitiile efectuate de catre TCE PETROFOREST si care au legatura cu bunurile descrise in Anexa 1, la pretul total de 7.529.861 LEI, urmand ca acesta sa fie achitat in rate pana la data de 31.12.2024. Achizitia se va realiza si in masura in care bunurile imobile isi vor schimba identificarea cadastrala. 2. Aprobarea incheierii unui contract de dare in plata si achizitia in contul creantei, a bunurilor descrise in Anexa 2 la prezentul, de la TCE PETROFOREST SRL, in contul datoriei de 12.170.139 (douasprezece milioane una suta saptezeci mii una suta treizeci si noua) lei, debit pe care TCE PETROFOREST SRL il are fata de Societate. 3. Aprobarea imputernicirii D-lui Vasile Ababei, sa: (i) negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii AGEA, si anume: promisiuni de vanzare, contracte de vanzare avand ca obiect bunurile descrise in Anexa 1; (ii) contractul de dare in plata si orice acte aditionale la acesta, precum si contractele ce vor fi incheiate cu evaluatori, precum si orice alt contract sau document conex; (ii) negocieze documentele aferente tranzactiilor aprobate prin AGEA, pretul de vanzare, precum si modalitatea de plata a acestuia si sa reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici sau autoritati. Domnul Vasile Ababei va avea dreptul sa isi delege puterile catre terti prin mandate speciale incheiate in forma autentica. Daca prima A.G.E.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.E.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 12.07.2023 ora 10,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Participarea actionarilor la lucrarile A.G.E.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 12.06.2023 si vor putea fi depuse / transmise pana la data de 10.07.2023. Actionarii vor putea sa-si exprime votul conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor personae fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta. Actionarii vor putea sa-si exercite in scris dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru din Piatra Neamt, bld. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, incepand cu data de 09.06.2023 si pot fi obtinute electronic, prin email office@tce3brazi.ro sau la tel 0233.210.597. Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Ababei Vasile ANEXA 1 LA CONVOCATOR AGEA TCE COMPPIL SA - suprafata de 1.006 (una mie sase) mp teren curti-constructii, din totalul suprafetei de 4.996 (patru mii noua sute nouazeci si sase) mp teren, situata in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrisa in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50649, identificata cu numarul cadastral 50649; - suprafata de 3.990 (trei mii noua sute nouazeci) mp teren, din totalul suprafetei de 4.996 (patru mii noua sute nouazeci si sase) mp teren, din care suprafata de 3.988 (trei mii noua sute optzeci si opt) mp teren curti-constructii, iar suprafata de 2 (doi) mp teren drum, impreuna cu sediu birouri (P+1), in suprafata construita la sol de 176 (una suta saptezeci si sase) mp, iar suprafata construita desfasurata de 352 (trei sute cincizeci si doi) mp, garaj (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 189 (una suta optzeci si noua) mp, hala (P+1), in suprafata construita la sol de 517 (cinci sute saptesprezece) mp, magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 90 (nouazeci) mp, centrala termica (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 35 (treizeci si cinci) mp si magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 11 (unsprezece) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrise in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50648, identificate cu numarul cadastral 50648 pentru teren si cu numerele cadastrale 50648-C1, 50648-C2, 50648-C3, 50648-C4, 50648-C5 si 50648-C7 pentru constructii; - suprafata de 4.102 (patru mii una suta doi) mp teren, suprafata de 4.092 (patru mii nouazeci si doi) mp teren rezultata din masuratorile cadastrale, din care suprafata de 3.353 (trei mii trei sute cincizeci si trei) mp teren curti-constructii, suprafata de 272 (doua sute saptezeci si doi) mp teren livada, iar suprafata de 467 (patru sute saizeci si sapte) mp teren arabil, impreuna cu sediul administrativ (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 139 (una suta treizeci si noua) mp, cantina (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 68 (saizeci si opt) mp, birouri (P+1), in suprafata construita la sol de 161 (una suta saizeci si unu) mp, iar suprafata construita desfasurata de 277 (doua sute saptezeci si sapte) mp, sopron (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 37 (treizeci si sapte) mp, dispensar (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 96 (nouazeci si sase) mp, sopron (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 71 (saptezeci si unu) mp, wc (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 9 (noua) mp, magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 163 (una suta saizeci si trei) mp, sala sedinte (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 239 (doua sute treizeci si noua) mp, magazie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 91 (nouazeci si unu) mp, atelier tamplarie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 61 (saizeci si unu) mp si sopron (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 59 (cincizeci si noua) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrise in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50397 (nr. CF vechi 250/N), identificate cu numarul cadastral 50397 (nr. cadastral vechi 326) pentru teren si cu numerele cadastrale 50397-C1, 50397-C2, 50397-C3, 50397-C4, 50397-C5, 50397-C7, 50397-C8, 50397-C11, 50397-C12, 50397-C13 si 50397-C14 pentru constructii. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Ababei Vasile ANEXA 2 LA CONVOCATOR AGEA TCE COMPPIL SA - suprafata de 1.912 (una mie noua sute doisprezece) mp teren curti-constructii, suprafata de 1.920 (una mie noua sute douazeci) mp teren rezultata din masuratorile cadastrale, impreuna cu atelier mecanic, construit din caramida, acoperis tip sarpanta, compus din trei incaperi, in suprafata construita la sol de 91 (nouazeci si unu) mp, hala reparatii, construita din caramida, acoperis tip sarpanta, compusa din patru incaperi, in suprafata construita la sol de 473 (patru sute saptezeci si trei) mp si depozit carburanti, cu pereti din beton, acoperis tip terasa, compus din doua incaperi, in suprafata construita la sol de 77 (saptezeci si sapte) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, inscrise in cartea funciara a localitatii Poiana Teiului numarul 50395 (nr. CF vechi 308/N), identificate cu numarul cadastral 50395 (nr. cadastral vechi 411) pentru teren si cu numerele cadastrale 50395-C1, 50395-C2 si 50395-C3 pentru constructii; - suprafata de 10.666 (zece mii sase sute saizeci si sase) mp teren curti-constructii, impreuna cu atelier tamplarie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 65 (saizeci si cinci) mp, atelier tamplarie (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 99 (nouazeci si noua) mp, gater (P), in suprafata construita la sol si desfasurata de 344 (trei sute patruzeci si patru) mp, hala prelucrare lemn (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 2.904 (doua mii noua sute patru) mp, pavilion administrativ (P+1), construit in anul 2011, in suprafata construita la sol de 79 (saptezeci si noua) mp, iar suprafata construita desfasurata de 158 (una suta cincizeci si opt) mp, centrala termica (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 115 (una suta cincisprezece) mp, cabina poarta (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 23 (douazeci si trei) mp, uscator (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 168 (una suta saizeci siopt) mp, cabina tablou general (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 6 (sase) mp, uscator (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 92 (nouazeci si doi) mp si statie pompe (P), construita in anul 2011, in suprafata construita la sol si desfasurata de 28 (douaseci si opt) mp, situate in intravilanul satului Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt, identificate cu numarul cadastral 50396 (nr. cadastral vechi 325) pentru teren si cu numerele cadastrale 50396-C13, 50396-C14, 50396-C17, 50396-C18, 50396-C19, 50396-C20, 50396-C21, 50396-C22, 50396-C23, 50396-C24 si 50396-C25 pentru constructii; - imobilizarile, mijloacele fixe si echipamentele tehnologice, cat si obiectele de inventar aferente bunurilor imobile, incluzand fara a se limita la: OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808201 Aparat de masura termohigrograf BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV10 ARAGAZ BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV12 ASPIRATOR BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808202 Banc metalic de proba rezistenta BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV48 BOILER ELECTRIC BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 1175 BOILER ELECTRIC BUC 1 DEPOZIT TAMPLARIE 00004545 BUCATARIE, BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest M4000038 BUTELIE ARAGAZ BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV66 CALCULATOR BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032708202 CANAPEA 3 LOCURI BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303350 CANTAR ELECTRONIC BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest GR-4 CAPSATOR PNEUMATIC BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest CEAS CU FURTUN CEAS CU FURTUN PT. ARAGAZ BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30324103 Compresor (PVC) BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 33569941 COMPRESOR AER BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 00003506 CUMPANA 50CM BUC 2 TCE PETROFOREST 3030204206 DISPOZITIVE FREZAT PROFILE BUC 2 TCE PETROFOREST 3452205201 ELEMENTE CHERESTEA DE RASINOASE MC3 0.285 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 00004406 FERASTRAU PT.DECUPAT JV0600K BUC 1 TCE PETROFOREST 00005117 FREZA MULTIFUNCTIONALA PORTABILA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30328082014 Freze tip garnisa (set 40 buc) BUC 20 CUSTODIE TC COMPILIMPEX 30282507181 GRINZI DIN DEMOLARI BUC 4 CUSTODIE TC COMPILIMPEX GR-S GRINZI STRATIFICATE p MC3 20.518 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest OB_INV214 IMPRIMANTA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017071455 IMPRIMANTA HP BUC 1 TCE PETROFOREST 3030204204 INCARCATOR BATERII+ROBOT PORNIRE BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017071461 LADA FRIGORIFICA ZANUSSI BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30324101 Masina de debitat profile(PVC) BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30324102 Masina de frezat montant(PVC) BUC 1 TCE PETROFOREST 00004409 MASINA DE GAURIT/INSURUBAT/PERCUTAT DHP 459 BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017051071 MASINA DE SLEFUIT CU BANDA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808203 Masina de slefuit cu perie BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest MASINA DE SLEFUIT KAB MASINA DE SLEFUIT KAB BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 2017051078 MASINA FREZAT BUC 1 TCE PETROFOREST 3030204208 MASINA RINDELUI 4 FETE-WEINING BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808207 Masina rindeluit grosime BUC 2 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303658 MENGHINA BUC 3 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303092_1 MENGHINA BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303006 MOBILA BUCATARIE BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30328082013 Pirometru fluke 62 max BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 165411 PISTOL SILICON BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303196 POLIZOR UNGHIULAR BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest POMPA SUBMERSIBILA POMPA SUBMERSIBILA BUC 1 TCE PETROFOREST 30240304209 REDUCTOR MELCAT SITI MU63 BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 30328082012 Rindea Makita 82 mm BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 160010 SALTELE BUC 4 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 0000025 SCAUNE TAPITATE BUC 6 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 1021 SUBLER BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 3032808209 Subler cu ceas 150mm 1/50 BUC 1 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest 303014 TELEVIZOR BUC 3 OB. DE INV. IN FOLOSINTA- TCE Petroforest O

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. Agrostar S.A., cu sediul in Constanta, str. Interioara 3,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1629/1991, CUI RO 1863611, in
temeiul Legii 31 din 1990 actualizata, art. 117, alin. 6 si ale actelor constitutive ale
societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, pentru data
de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul societatii din strada Interioara nr. 3, Constanta,
pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 25.04.2023,
considerate ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul
2022.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind situatia economico-financiara la
data de 31.12.2022 si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi
pe anul 2022.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
4. Revocarea comisiei de cenzori si numirea unei noi comisii.
5. Diverse.
in cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, urmatoarea adunare generala
este convocata in data de 23.06.2023, ora 10.00, la sediul din strada Interioara nr. 3,
Constanta, cu aceeasi ordine de zi.
Administrator Unic
Ghiorghita Dumitru

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
ASOCIATIA Revolutionara "Clubul Televiziunea 22", Convoaca Conferinta de dare de seama si alegeri in data de 09.06.2023 ora 12.00 la sediul asociatiei. In cazul neindeplinirii cvorumului se reconvoaca in data de 12.06.2023 ora 12.00. Contact: Dan Cugler: 0724.225.514, Marian Paun 0729.212.642.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 May 2023
COMUNICAT: Informam investito-
rii si actionarii societatii DORNA
TURISM SA -Vatra Dornei ca, in
conformitate cu prevederile Re-
gulamentului nr. 5/2018, Raportul
pentru Trimestrul I 2023 al socie-
tatii a fost transmis catre A.S.F. si
B.V.B. -Piata AeRO. Acest raport
poate fi consultat la cerere, la
sediul societatii din Vatra Dornei,
str. Republicii nr. 5, pe website-
ul www.dornaturism.ro sau la
adresa www.bvb.ro, simbol DOIS,
incepand cu data de 19 mai 2023.
Informatii suplimentare la telefon
0230/371150 sau la adresa: offi-
ce@dornaturism.ro. Presedintele
Consiliului de Administratie: ing.
Alexandru Vezeteu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 May 2023
Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.147/26.04.2023, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 32160, situata in strada Șoseaua Turnu Magurele, nr.6F. Vanzarea terenului mentionat se face conform art. 363 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Hotararii Consiliului Local nr.147/26.04.2023. Licitatia va avea loc in data de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul Municipiului Alexandria, strada Dunarii, nr.139, judetul Teleorman. inscrierile la licitatie se primesc la Registratura Primariei Municipiului Alexandria pana cel mai tarziu la data de 19.06.2023, orele 16.00. Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat. impotriva licitatiei se poate face contestatie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132. Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 09.06.2023, ora 12.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 May 2023
ADMINISTRATORUL Societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante PADIS S.R.L. Convoaca in baza Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 18 din actul constitutiv al Societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante PADIS S.R.L, Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor, pentru data de 06.06.2023, ora 14.00 la adresa Mun. Oradea, P-ta Cetatii 26, Judetul Bihor, birou avocat BOTAN SEBASTIAN. in cazul in care la data de 06.06.2023 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire a oricareia dintre adunari, adunarea generala respectiva este convocata pentru data de 07.06.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATILOR: Discutarea si aprobarea urmatoarelor: 1. Majorarea capitalului social al societatii de la valoarea de 10.000 lei, la valoarea de 1.000.000,00 lei, prin conversia sumei de 990.000,00 lei reprezentand creditare din partea asociatului AVIROM PACK SRL, in baza contractului de finantare 1/2014. Ca urmare a majorarii, structura capitalului social de 1.000.000,00 lei al Compania de Turism Hoteluri si Restaurante Padis S.R.L. este urmatoarea: AVIROM PACK S.R.L. in calitate de asociat, va detine 99.510 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 995.100 lei, reprezentand 99,51% din capitalul social. DREANA MIRELA in calitate de asociat, va detine 99 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 990 lei, reprezenand 0,099% din capitalul social. DREANA ADRIAN in calitate de asociat, va detine 1 parte sociala in valoare totala de 10 lei, reprezentand 0,001% din capitalul social. POPA CORNEL GHEORGHE in calitate de asociat, va detine 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.000 lei, reprezentand 0,1% din capitalul social. HAFEZE INVESTMENTS LTD in calitate de asociat, va detine 290 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 2.900 lei, reprezentand 0,29% din capitalul social. 2. Radierea de la ORC a administratorului Citre Cornel Viorel ca urmare a cererii de demisie din data de 04.11.2021 a acestuia. 3. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante Padis S.R.L. in urma aprobarii majorarii capitalului social de la valoarea de 10.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei si a demisiei din functia de administrator a dlui Citre Cornel Viorel. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii situat in: Municipiul Oradea, P-ta Cetatii 26, Judetul Bihor, incepand cu data convocarii, de luni pana vineri, intre ora 13.00 si ora 15.00

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.06.2023, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2022. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2022. 3. Repartizarea profitului realizat sub forma de dividende. Administrator unic, Cristian Tudorescu
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
09 Jun 2023