Mica Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul AdevarulZiarul Anuntul TelefonicZiarul AziZiarul Bucarest HebdoZiarul BursaZiarul Bursa ConstructiilorZiarul CapitalZiarul ClickZiarul CurentulZiarul Curierul NationalZiarul EconomistulZiarul Evenimentul ZileiZiarul FinanciarulZiarul Jurnalul NationalZiarul LibertateaZiarul NationalZiarul Pagina PoliticaZiarul PutereaZiarul Romania LiberaZiarul Uj Magyar SzoZiarul ZiarulZiarul Ziarul Financiar
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 203 siteuri - 25 leiAnunt pe 58 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Argus HR

PLATA prin SMS
Anunturile online pe 58 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 58 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 3 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Jude Mure Prim Comunei Npaul Prim Comunei

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2018
România
Județul Mureș
Primăria comunei Sînpaul


A N U N Ț

Primăria comunei Sînpaul, cu sediul în comuna Sînpaul, nr.261A, județul Mureș, organizează concurs de recrutare în perioada 18.04.2018 – 20.04.2018 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată de REFERENT IA în cadrul compartimentului de asistență socială.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoanele care îndeplinesc următoarele condiții specifice:
-studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minim 7 ani
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sînpaul, astfel:
-proba scrisă: 18.04.2018, ora 1100, în sala de ședințe a Consiliului local Sînpaul
-interviul:20.04.2018, ora 1100, în sala de ședințe a Consiliului local Sînpaul
Dosarele se depun la Primăria comunei Sînpaul-compartimentul resurse umane, până cel târziu 10.04.2018 ora 15,00.(10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului)
Relații suplimentare la sediul primăriei comunei Sînpaul-compartimentul resurse umane sau la telefon 0265713512 interior 108.PRIMAR,
SIMON ISTVAN

CONVOCATOR PRESEDINTELE ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 08 Mar 2018
CONVOCATOR PRESEDINTELE ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA cu sediul in Bucuresti, sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, avand Codul de inregistrare fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si ROF-ul OTDR, convoaca Adunarea Generala Judeteana/ a tehnicienilor dentari - membri OTDR din Judetul PRAHOVA pentru data de 24.03.2018, ora 11,00. Lucrarile adunarii generale judetene elective 2018 se vor desfasura in Orasul Ploiesti , Hotel Central Ploiesti (sala Alfa) din bulevardul Republicii Nr.1 La adunarea generala judeteana sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membri OTDR activi, cotizanti, inscrisi in RUTD 2017 revizuit si actualizat la 31.12.2017 (publicat pe siteul www.otdr.ro ). Adunarea Generala Judeteana a tehnicienilor dentari - membri OTDR, va avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Alegerea organelor de conducere la nivel judetean - Consiliile Judetene ale OTDR - mandatul pana in noiembrie 2020 2. Desemnarea (prin alegere pentru completarea/inlocuirea) reprezentantilor tehnicienilor dentari - membri OTDR, in Adunarea Generala Nationala a OTDR. Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la adunarea generala judeteana este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate. Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70 din ROF al OTDR. In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala judeteana este convocata, in data de 24.03.2018 ora 13,00, cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare. PRESEDINTE OTDR DOMBAI ATTILA CSABA Prin mandatar, Costache Marius Reprezentant al Consiliul Judetean Prahova al OTDR

Consiliul de Administratie al Soc.Coop. de Consum Pantelimon

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2018
Consiliul de Administratie al Soc.Coop. de Consum Pantelimon inreg.la Reg Com sub nr.C23/4/2005,avand CUI RO4912549,intrunit in sedinta din 28.02.2018,convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori pe data de 22.03.2018 orele 10, la sediul societatii din Nicolae Balcescu nr.7,Pantelimon,Ilfov cu urmatoarele : I.Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori persoane fizice cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea raportului Consiliului de administratie,prezentarea situatiei financiare privind activitatea desfasurata in anul 2017; 2.Aprobarea raportului Cenzorului pentru anul 2017; 3.Stabilirea renumeratiei cuvenite administratorilorsi cenzorului pentru exercitiul in curs(2018); 4.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata n anul 2017; 5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a programului de activitate; 6.Ratificarea deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie in anul 2017 si pana in prezent; 7.Alegerea delegatului la adunarea Generala a UJCC Ilfov,respectiv a reprezentantului societatii cooperative; 8.Aprobarea privind imputernicirea presedintelui Societatii Cooperaive de Consum pentru semnarea hotarii Adunarii Generale Ordinare; 9.Diverse; In cazul in care nu vor fi intrunite conditiile statutare(prezenta a jumatate plus unu a membrilor cooperatori),a doua Adunare Generala Ordinara se convoaca pentru data de 29.03.2018 orele 10 in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi. II.Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori persoane fizice ce va avea loc la aceeasi data si in acelasi loc,in continuarea Adunarii generale Ordinare,cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea privind instrainarea de imobilizari corporale apartinand societatii cooperative de consum; 2.Aprobarea transmiterii in folosinta a imobilizarilor corporale apartinand societatii de consum ; 3.Aprobarea privind modificarea Actului Constitutiv ,prin scoaterea unui membru cooperator decedat si inscrierea altei persoane,conform aprobarii Adunarii Generale; 4.Aprobarea privind imputernicirea presedintelui Societatii Cooperative de Consum Pantelimon pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinarea si a actului aditional la Actul Constitutiv; 5.Diverse; In cazul in care nu vor fi intrunite conditiile statutare(prezenta a trei patrimi din membrii cooperatori),a doua adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru data 29.03.2018 orele 10in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ss Consiliul de Administratie
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 021.301.99.45
Email:
publicitate@mediapres.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Anunt online pe 20 de bloguri

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite | Stiri de ultima ora | Ziare | Ziare Romanesti |

Ziare-Reviste.ro