Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Mica Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul AdevarulZiarul Anuntul TelefonicZiarul AziZiarul Bucarest HebdoZiarul BursaZiarul Bursa ConstructiilorZiarul ClickZiarul CurentulZiarul Curierul NationalZiarul EconomistulZiarul FinanciarulZiarul Jurnalul NationalZiarul LibertateaZiarul NationalZiarul Pagina PoliticaZiarul Romania LiberaZiarul Uj Magyar SzoZiarul ZiarulZiarul Ziarul Financiar
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 149 siteuri - 40 leiAnunt pe 39 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Argus HR

PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 1 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Societatea comerciala JECO TRADING SA Bucuresti,

Valabil in:
Adunari Generale Bucuresti
     Publicat in: 26 Mar 2020
Societatea comerciala JECO TRADING SA Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei, nr. 46-48, corp G, camera 6, parter. ORC: J/40/8841/1991, CIF: RO124 Capital social: 107.369 lei CONVOCATOR Administratorul unic SC CENTROCOP DISTRILINE S.R.L., cu sediul in Calea Plevnei nr.46-48, corp G, et.1, camera 6, Sector 1, cod 010233, Bucuresti, avand CUI: RO 25471305, prin reprezentant permanent dna. Margareta Bran, convoaca actionarii societatii comerciale JECO TRADING SA pentru sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor, care va avea loc in data de 05.05.2020, ora 14:00 la sediul social al societatii situat in Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei, nr. 46-48, corp G, camera 6, parter, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea raportului administratorului unic pentru exercitiul financiar 2019; 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2019; 3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019 si stabilirea modului de repartizarea profitului; Propunerea admnistratorului unic este ca profitul net 108.947 lei realizat in exercitiul financiar 2019 sa fie repartizat astfel: - pentru acoperirea pierderii din anii precedenti. 4. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2019; 5. Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2020; 6. Imputernicirea doamnei Margareta Bran, identificata prin CI seria IF nr 602288, avand CNP 2811103520476 in vederea transmiterii declaratiei privind beneficiarul real conform legii 129/2019. 7. Imputernicirea doamnei Margareta Bran, identificata prin CI seria IF nr 602288, avand CNP 2811103520476, pentru indeplinirea oricaror si/sau tuturor formalitatilor necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati si institutii publice sau persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarea hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in cadrul acestei adunari. In situatia neintrunirii conditiilor cerute de lege pentru valabila constituire si valabila deliberare in cadrul acestei adunari generale ordinare, se convoaca a doua adunare generala ordinara a actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, care se va desfasura in acelasi loc si la aceeasi ora, la data de 06.05.2020. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 23.04.2020, stabilita ca data de referinta. Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii/comunicarii convocatorului aferent Adunarii Generale a Actionarilor. Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, la sediul Societatii, din Bucuresti, Sector 1, Calea Plevnei nr. 46-48, Corp G, camera 6, Parter cu mentiunea scrisa pe plic: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor JECO", mentionandu-se si data/ora Adunarii Generale. Administrator unic, SC CENTROCOP DISTRILINE SRL Prin reprezentant permanent BRAN MARGARETA
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 021.301.99.45
Email:
publicitate@mediapres.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Anunt online pe 20 de bloguri

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite | Stiri de ultima ora | Ziare | Ziare Romanesti |

Ziare-Reviste.ro