Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul BursaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Libertatea
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca® (in functie de categorie)! Pret - 30 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Definitivare Raportului de Mediu- Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2021
SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucuresti, titular al Planului "Amenajament silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucuresti", organizat in U.P.XXXII, intocmit pentru o suprafata de 465,7 ha", anunta publicul interesat asupra definitivarii Raportului de Mediu si organizarea dezbaterii publice a acestuia in ziua de 26.01.2022 la ora 1200, care se va desfasura in sistem videoconferinta Raportul de mediu se gaseste pe site-ul A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Avizul de Mediu - Documentatii Procedura SEA si EA - Rapoarte de mediu si studii de evaluare adecvata. Observatiile si sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galati: office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 26.01.2022

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2021
AGEMAR COM 2009 SRL, titulara a activitatii "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor" CAEN 4677, desfasurata in Bucuresti, sector 3, Str. Muresana, nr. 20, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC PUZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
SC VIVA RESIDENCE REAL ESTATE SA,TITULAR AL PROIECTULUI (CONSTRUCTIE 7 IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE)ANUNTA PUBLIOCUL INTERESAT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE A.P.M.BUCURESTI - NU SE SUPUNE IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU SE SUPUNE EVALUARII ADECVATE,IN CADRUL PROCEDURILOR DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROPUS A FI AMPLASAT IN STR.DRUMUL BINELUI ,NR. 25-31,SECT.4,BUCURESTI. 1. PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE SI MOTIVELE CARE O FUNDAMENTEAZA POT FI CONSULTATE LA SEDIUL A.P.M.BUCURESTI DIN ALEEA LACUL MORII NR.1, SECT.6, IN ZILELE DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 9.00 - 12.00, PRECUM SI LA URMATOAREA ADRESA DE INTERNET WWW.APMBUC.ANPM.RO. PUBLICUL INTERESAT POATE INAINTA COMENTARII/OBSERVATII LA PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT,PANA LA DATA DE 27.10.2017.

Anunt Public Conformitate Privind Protectia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
ANUNT PUBLIC In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, S.C. TECHRUS S.R.L. anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. din localitatea Arad, str. Poetului nr. 1/C, Hala 1, jud. Arad. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM ARAD din Splaiul Muresului, FN, Arad, judetul Arad, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti-vineri intre orele 9.00- 14.00

Cluj Anunt Intentie Privind Elaborarea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
CLUJ. ANUNT de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu PUD Construire imobil pentru sanatate si asistenta sociala (camin pentru varsnici), Calea Baciului nr. 18, Municipiul Cluj- Napoca, Judetul CLUJ. Beneficiarul DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA - CLUJ- NAPOCA, aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului urbanistic de detaliu si supune spre consultare publica aceasta documentatie de urbanism. Documentatia tehnica poate fi consultata pe site-ul Primariei Cluj-Napoca - Directia de strategii urbane.

Maramures Anunt Public Aviz Mediu Pentru

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
MARAMURES. ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU PENTRU PLAN AMENAJAMENT S.C. NITOI AMENAJARI S.R.L, cu sediul social in Brasov, str.Crisan, nr.7A, bl.2, ap.17, anunta elaborarea primei versiuni a planului pentru "AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Cupseni si proprietate privata apartinand Composesoratului "Izvorul Rece" Ungureni, Composesoratului Stoiceni, Parohiei Greco- Catolice Lapus, Parohiei Ortodoxe Ungureni, Parohiei Ortodoxe Costeni, Parohiei Greco-Catolice Costeni si persoanelor fizice asociate, U.P.I.Ungureni-Cupseni, din jud.Maramures si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul A.P.M.Maramures, Str.Iza, nr.1A, localitatea Baia-Mare, de luni pana joi intre orele 8- 16:30 si vineri intre orele 8-14. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M.Maramures, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
Anunt public privind:depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra:depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:"Lucrări de abandonare aferente sondei.56-Graniceri Vest", propus a fi amplasat in:extravilan com.Giera, loc.Graniceri, extravilan, CF.nr.402150, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul APM.Timiș, loc.Timișoara, str.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiș și la adresa titularului din Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10, jud.Timiș, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timiș.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu "REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA TIMIS - anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare Drum Forestier Foradia" propus a fi amplasat in U.P. III Foradia, com. Bogda, judetul Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Timis, loc. Timisoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr;18-18A si la sediul DIRECTIEI SILVICE TIMIS - Timisoara, str. Iosif Nemoianu, nr:7, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30,vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis. DIRECTOR. ing. Titu Nicusor

Asociatia Composesorat Carpenul Libotin

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
ASOCIATIA COMPOSESORAT CARPENUL LIBOTIN, cu sediul in comuna Cupseni, sat Libotin, nr. 29, jud. Maramures, titular al: ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Composesorat Carpenul Libotin, situat pe raza comunei Cupseni, judetului Maramures, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare, in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.07.2021, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu si fara evaluare adecvata. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro in zilele de luni-joi, intre orele 800-1630 si vineri intre orele 800-1400 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului".

Anun Public Privind Decizia Etapei Ncadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)
SC LIDL ROMANIA SCS, titular al proiectului CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E, lucrări edilitare, amenajare exterioară, împrejmuire, signalistică, organizare de șantier, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bucuresti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E, lucrări edilitare, amenajare exterioară, împrejmuire, signalistică, organizare de șantier, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 5, Șos. Alexandriei nr. 164.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

ANUNT PUBLIC TULCEA

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
S.C. TORGSERVICE RM S.R.L. cu sediul in Sediu: Bucuresti, Sectorul 1, soseaua BUCUREȘTI- PLOIEȘTI, nr.15, Biroul nr.9, et. 5. solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun amplasat in mun.Tulcea ,str. strada Orizontului, nr.202, judet Tulcea. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Tulcea , strada 14 Noiembrie nr. 5 , telefon 0240510620.

anunt public. SC ROMSTAL IMEX SRL titular al proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Iasi
     Publicat in: 04 Dec 2021
SC ROMSTAL IMEX SRL titular al proiectului "Construire hala functiune comert, depozit, imprejmuire, anexe aferente functiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de santier" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Iasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate., pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in comuna Miroslava, satul Uricani, strada Industriilor, nr. 3, NC.-(1971- 1911), judetul Iasi Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului. nr. 43, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmis.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Iasi.

FRAMCOM SERVICE SRL, titular al activitatilor

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
FRAMCOM SERVICE SRL, titular al activitatilor "Comert cu ridicata al produselor chimice" cod CAEN (Rev. 2): 4675, desfasurate la punctul de lucru din Bd. Gheorghe Sincai, nr. 15B, Sector 4, Bucuresti, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu . Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC MODELART PRODUCTION SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
MODELART PRODUCTION SRL, titular al activitatii "Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine" cod CAEN 3101, desfasurata in Bucuresti, sector 5, str. Firuta nr. 13- 15, corp C10, spatiul 18A, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt Public PROCEDURA DE AUTORIZARE

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
S.C. Olea Dacica S.R.L., Kapri Petre-Radu, Babeanu Nicolae- Ștefan, titularii planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata - UP I Kapri", judetul Suceava, comunele Granicesti, Zamostea, Calafindesti, Serbauti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii obtinerii Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Suceava, strada Bistritei, nr. 1A, orele 9- 15. Observatiile publicului se primesc la APM Suceava, in termen de 18 zile de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. BASARABIA IMP-EXP S.R.L. anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a:acordului de mediu pentru proiectul:EXPLOATARE AGREGATE MINERALE cu REFACEREA MEDIULUI, in perimetrul de exploatare:BASA MURES, la sud-est de localitatea Hadareni, com.Chetani, jud.Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Mures, Tg.Mures, str.Podeni, nr.10 si la sediul:S.C. BASARABIA IMP-EXP S.R.L., mun.Turda, str.Ion Corvin nr.5, jud.Cluj in zilele de:luni-vineri, intre orele:8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile:Agentiei pentru Protectia Mediului.Mures.

ANUNT PUBLIC CLUJ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2021
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 TOADER I. VOICU MARIUS I.I. anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 1610- Taierea si rindeluirea lemnului din localitatea MIHAI VITEAZU, jud. CLUJ str. Delnitei nr. 82A Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediu APM Cluj Calea Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9.00- 16.30, marti- vineri intre orele 9.00- 14.00

ANUNT PUBLIC- ANPM CALARASI- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Dec 2021
ANUNT PUBLIC- ANPM CALARASI. SC VALI STAR AUTO SRL solicita autorizatie de mediu pentru obiectivul "Punct de colectare deseuri metalice si nemetalice" amplasat in comuna Modelu, sat Tonea, str Prel. Calarasi, nr 1D, judet Calarasi. Pentru informatii suplimentare propuneri si contestatii se va contacta Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail: office@apmcl.anpm.ro, Tel/ Fax.0242315035, 0242311926, Tel mobil: 0746248675 in termen de 10 de zile de la aparitia anuntului.

ANUNT ANPM BUCURESTI - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Dec 2021
*GRADINA BOTANICA "D.BRANZA", titular al activitatii de "activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale- cod CAEN (Rev.2)9104, desfasurate in Bucuresti, sector 6, Sos Cotroceni nr 32, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate.Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, str. Lacul Morii nr 1, sector 6, Bucuresti, Tel: 021/430 66 77, in zilele de luni- joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Dec 2021
SOCIETATEA TIMFRUTTA FARM COOPERATIVA AGRICOLA, titular al proiectului INFIINTARE CENTRU PROCESARE FRUCTE PENTRU OBTINERE BAUTURIALCOOLICE PRIN DISTILARE FRUCTE FERMENTATE propus a fi amplasat in Comuna Sag, Sat Sag, nr. extras C.F. 400032, nr. Cadastral Top: Cc 28, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectului INFIINTARE CENTRU PROCESARE FRUCTE PENTRU OBTINERE BAUTURIALCOOLICE PRIN DISTILARE FRUCTE FERMENTATE propus a fi amplasat in Comuna Sag, Sat Sag, nr. extras C.F. 400032, nr. Cadastral Top : Cc 28, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.