Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de MuncaZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul BursaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Libertatea
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 30 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Publica acum   un anunt pe 33 situri!Anunt public

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ROGER AUTO SERV SRL, CUI 33536871 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare emitere autorizatie de mediu pentru activitatea de dezasamblarea masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor CAEN 3831 desfasurata in Silistea Snagovului com Gruiu str Drumul Coadelor 60 jud Ilfov. Informatii se pot solicita la sediul APM Ilfov intre orele 9-12.

Roger Auto Serv Informeaza Interesati Depus

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ROGER AUTO SERV SRL, CUI 33536871 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare emitere autorizatie de mediu pentru activitatea de dezasamblarea masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor CAEN 3831 desfasurata in Silistea Snagovului com Gruiu str Drumul Coadelor 60 jud Ilfov. Informatii se pot solicita la sediul APM Ilfov intre orele 9-12.

Anun Public Privind Dezbaterea Public Boncea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

Boncea Gheorghe și Boncea Elena anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Scoatere definitivă din fondul forestier a suprafeței de 297 mp, situată în extravilanul comunei Arefu, judeţul Argeș, în raza O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 100A%” (pentru construire structură de cazare turistică – bungalouri, parcare, respectiv spațiu de alimentație publică), în comuna Arefu, județul Argeș.
Tipul deciziei posibile luate de către APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM Argeș, mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, orele 9–13.
Documentele menționate anterior sunt disponibile și la următoarea adresă de internet : www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, se va desfășura electronic (având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a HG 636/09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în raport cu procedurile de reglementare din punct de vedere al protecției mediului), în data de 16.07.2021 începând cu orele 12.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Argeș, mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș până la data de 15.07.2021.

NAVARO BY GREEN CITY SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2021
NAVARO BY GREEN CITY SRL cu domiciliul in comuna 1 Decembrie, complex rezidential Green City,tarlaua 160-161,cladirea C1,judetul Ilfov in calitate de titulari al planului P.U.Z. -schimbare functiune si reglementari din zona industriala(A) in zona de locuinte(L) in scopul construirii de locuinte si functiuni complementare in Tarlaua 61 Parcela 2408,2409, lotul 2, N.C. 60216, Comuna 1 Decembrie, Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 19.05.2021, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt Public procedura de autorizare - Iasi

Valabil in:
Anunt de Mediu Iasi
     Publicat in: 14 Jun 2021
Prin prezenta, S.C. VIVO STREET FOOD S.R.L., cu sediul social in municipiul Iasi str. Aurel Vlaicu, nr. 47, camera 1, tel. 0723587666, inregistrata la O.N.R.C. cu C.U.I. 32744904, nr. inreg. Reg. Com: J22/183/05.02.2014, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: cod CAEN 5610 - Restaurante, desfasurate in Municipiul Iasi, strada Moldovei, nr. 20, sector cadastral nr.34, jud. Iasi. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului, propuneri sau contestatii, se vor transmite la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Iasi, Calea Chisinaului, nr. 43, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public la procedura autorizare. S.C. CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
S.C. CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L. titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat in Com.Nanov, jud.Teleorman, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea "P.U.Z. LUCRARI DE DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL ALCATUIT DIN HYPERMAKET, MAGAZINE DE RETAIL ȘI CONSTRUCTII ANEXE (container bufet imbiss si cort,post trafo,container de reciclare ambalaje,bazin de retentie, bazin de rezerva incendiu,copertine carucioare) cu regim de inaltime parter inalt sau parter si etaj 1, amenajarea de parcari supraterane, realizare cale de rulare incinta si trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, amenajarea incintei cu spatii verzi, mobilier urban, iluminat, amplasare mijloace publicitare, statii incarcare vehicule electrice, imprejmuire teren, realizare bransamente, organizare santier in incinta".Observatiile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M.Teleorman, din mun.Alexandria, str.Dunarii, nr.1, de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC. MC AUTO SERVICE SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
MC AUTO SERVICE SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata in Bucuresti, sector 4, str. Cap. Grigore Marin nr. 15. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt nr.2. SC JUMBO EC.R SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
Anunt nr.2. SC JUMBO EC.R SRL, avand sediul social in:Mun.Bucuresti, Sect.3, Bdul.Theodor Pallady nr.51, CUI.18921652, inregistrata la:Registrul Comertului sub nr.J40/7122/2013, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a:Avizului Final pentru documentatia PUZ-Construire parc logistic-Hale depozitare, puturi forate, bazine vidanjabile, utilitati, imprejmuire, in jud.Ilfov, com.Glina, sat.Catelu, T10,P20,21,21/2,22,23, Numar cadastral.55997. Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de:15.06.2021. Observatii/comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sect.6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 (tel.0212125693) in termen de:12.zile de la publicarea prezentului anunt.

​Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului). SC Sitka Developer SRL, Barta Peter Bela, Barta Andreea Ioana, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:-Construire aparare mal si debarcader, propus a fi amplasat in:Jud.Ilfov, com.Ciolpani, sat.Izvorani, T60,P519/26. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM.Ilfov, din:Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, si la sediul titularului din:Ciolpani, str.Manastirii nr.108, jud.Ilfov Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Ilfov.

Anun Public- ANPM. ALEXIM GLOBAL SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
ALEXIM GLOBAL SRL CUI 15619847, cu sediul in Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 46D, sector 3, titular al activitatii 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 09:00- 12:00 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D. pentru construire "Imobil locuinte colective cu RHpropus=P+ 4E+ 5E retras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. ES IMOB SCHINDEL S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu " Imobil locuinte colective cu RH propus= P+ 4E+5Eretras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: Primaria Sector 3, din str. Calea Dudesti nr. 191, -Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, telefon: 0213180323 sau pe site-ul Primariei http://www.primarie3.ro. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a P.U.D. Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor si opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la P.U.D.-urile puse in dezbatere este de 15 zile de la data primei publicari online.

Anunt public. OMV PETROM S.A.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
OMV PETROM S.A.,titular al proiectului "Rerutare conducta de gaze compresoare Moinesti-Depozit Albotesti (tronsonul 2 si tronsonul 3)" propus a se realiza in intravilanul si extravilanul orasului Moinesti, judetul Bacau, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr 23, Cod 600266 in zilele de luni pana joi, intre orele 8 - 16 si vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Anunt public. S.C. LUSA CENTER S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public. S.C. LUSA CENTER S.R.L. titular al "PUZ- zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii", propus a fi amplasat in extravilan comuna Sacalaz, CF. nr. 408985, CF. nr. 408779,
CF. nr. 410132, jud.Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Timis,
B-dul.Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timisoara.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public de mediu. ANSI IMPEX `96 SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
ANSI IMPEX '96 SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 3, Basarabia nr. 250, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, Tel: 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC TSV PETROLIERE SRL cu sediul in Orasul Bragadiru, Jud Ilfov, Str Sperantei, Nr 40 titular al proiectului CONSTRUIRE STATIE MIXTA DISTRIBUTIE CARBURANTI- GPL SI DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN SI UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE MIXTA DISTRIBUTIE CARBURANTI-GPL SI DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN SI UTILITATI propus a fi amplasat in Orasul Popesti Leordeni, Str Oltenitei, Nr 201B, Jud Ilfov Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt ANPM, n conformitate cu O.U.G 195/2005

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
In conformitate cu O.U.G 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/ 2007, Societatea PATAPROD SRL, cu sediul social in Com. Apahida, sat Pata, fn, jud. Cluj, CUI: 13814469, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul "PENSIUNE AGROTURISTICA", amplasata in Com. Feleacu, sat. Gheorgheni, nr. 530, jud. Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00 -14.00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.