Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Anunt public de mediu. ANPM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
SC URBAN VILLAGE RESIDENTIAL SRL, titular al proiectului "Amenajare drum inscris in cf 423837, 423838, 423839, 423840, 423842, 423843, 423844, 423845 conform PUZ aprobat prin HCL nr.47 din 29.03.2007 "propus a fi amplasat in com Mosnita Noua, satul Mosnita Veche , identificat prin cf 423837, 423838, 423839, 423840, 423842, 423843, 423844, 423845, jud Timis "anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Amenajare drum inscris in cf 423837, 423838, 423839, 423840, 423842, 423843, 423844, 423845 conform PUZ aprobat prin HCL nr.47 din 29.03.2007 propus a fi amplasat in com. Mosnita Noua , satul Mosnita Veche identificat prin cf 423837, 423838, 423839, 423840, 423842, 423843, 423844, 423845, jud Timis "propus a fi amplasat in com Mosnita Noua, satul Mosnita Veche , identificat prin cf 423837, 423838, 423839, 423840, 423842, 423843, 423844,423845, jud Timis ." Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd.Liviu Rebreanu nr 18-18A, in zilele de luni- joi, intre orele 08:00- 16:30 si vineri intre orele 08:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis" .

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM DAMBOVITA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. PRAVILA ANCA LOREDANA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire case de vacanta si imprejmuire", propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Runcu, sat Silistea, str. Principala, nr. 156. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC APM ARD. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
SC SOLAR GREEN PLANET ONE SRL, titular al proiectului "Construire centrala fotovoltaica si imprejmuire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : "Construire centrala fotovoltaica si imprejmuire", propus a fi amplasat in intravilanul orasului Pancota, FN, identificat prin CF 302450, CF 302451 si CF 302452 Pancota, judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8;00- 14;00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

ANUNT PUBLIC DE MEDIU APM ARAD. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
S.C. SOLARIS PARK ONE SRL, titular al proiectului "Construire centrala electrica fotovoltaica", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica", propus a fi amplasat in oras Nadlac, CF nr. 318936,judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoar a adresa de internet www.apmar.anpm.ro

ANUNT PUBLIC DE MEDIU APM ARAD. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
S.C. SOLARIS PARK ONE SRL, titular al proiectului "Construire centrala electrica fotovoltaica", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica", propus a fi amplasat in oras Nadlac, CF nr. 318934, 318935,judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoar a adresa de internet www.apmar.anpm.ro

ANUNT PUBLIC DE MEDDIU - APM SALAJ. Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
ANUNT DE PUBLIC DE MEDIU. JUDETUL SALAJ.
SC. PRO SAMAC CONSTRUCT S.RL. titular al proiectului: "Extindere canalizare si racorduri canal - prin subtraversare" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere canalizare si racorduri canal - prin subtraversare" propus a fi amplasat ȋn localitatea Mosnita Noua, CF nr.417385, CF nr. 417384, CF nr. 408720, CF nr. 416986, CF nr. 417821, judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - APM Timis, din Municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18 A, jud Timis, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8.00- 16.30, vineri ȋntre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro -Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
IVAN LEONTIN DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 3700 COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE, desfasurata la punctul de lucru din Timisoara, UAT Timisoara, numar cadastral 443378.

Anunt public de mediu- APM TULCEA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
Anunt public privind decizia Etapei de incadrare. S.C. RODLAGERO S.R.L., titular al proiectului "AMPLASARE STATIE MOBILA BETOANE" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "AMPLASARE STATIE MOBILA BETOANE" propus a se amplasa in oras Macin, str. Pescariei, nr. 37, jud. Tulcea sau identificat prin Tarla 23, Parcela Cc 548, N.C. 1258. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Tulcea.

Burlacu Denis Vasile Titular Proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
*BURLACU DENIS-VASILE 1.1., titular al proiectului "Anexă gospodărească la exploatație agricolă- scoatere din circuitul agricol", propus a fi amplasat in satul Teremia Mică, comuna Teremia Mare. jud. Timiș, CF nr. 400125, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Anexă gospodărească la exploatație agricolă- scoatere din circuitul agricol", propus a fi amplasat in satul Teremia Mică, comuna Teremia Mare, jud. Timiș, CF nr. 400125, jud. Timiș. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in zilele de luni -joi, intre orele 8.00- 16.00 și vineri intre orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș."

Anexa Procedura Anunt Public Privind Decizia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
Anexa Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC VALI STAR AUTO SRL, titular al proiectului "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str. Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882) 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. "OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1063 Satchinez", propus a fi amplasat in com. Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei-1063 Satchinez", propus a fi amplasat in com.Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis".

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
Subscrisa NICO PAINT GARAGE S.R.L. avand sediu social in Timisoara, Str. Arh. Victor Vlad, nr. 21, ap.20, jud. Timis, tel. 0724569504, fax: 0256346365, numar de ordine la Registrul Comertului: J35 /3267 /2020, cod fiscal 43282479 prin reprezentant Nicolae Burescu- Pirtu, solicit obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru al societatii din Timisoara, Str. Petre Stoica nr.15, cam.1, jud. Timis, inclusa in Cod CAEN 4520Intretinerea si repararea autovehiculelor. Obtinerea de informatii suplimentare, precum si sugestii si contestatii se depun in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timisoara; Tel. fix: 0256491795, 0256226675; Tel. Mobil: 0746248411; Fax: 0256201005; E-mail: office@apmtm.anpm.ro

ANUNT PUBLIC APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
ANEXA Nr. 5.G la procedura. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
Titularul proiectului SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati" propus a fi amplasat in Com. Jilava, Sos Giurgiului, Jud. Ilfov, N.C. 56259. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 09.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Ilfov.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU- APM ARAD. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
SC GREEN-GRID ONE SRL anunta publicul interesat asupra dep emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Realizare parc fotovolta imprejmuire, statie de transformare, creare acces si racord la SEN, pro intravilan Sebis, FN (teren intravilan pasune CF nr. 301224, nr. 3012 301251), jud. Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului din Sibiu, str. Nep Sibiu, in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00- 14.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Muresului, FN, jud. Arad."

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM BUCURESTI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
SC INSTAL OUSES ECOLOGIE SRL cu sediul in str. Imparatu Traian nr. 96, sector 4 Bucuresti. inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. R0 32355001, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea CENTRU DE COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE, desfasurata in
str. Imparatu Traian nr. 96, sector 4, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9.00- 12.00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "LUCRARI DE EXECUTIE FORAJ HIDROGEOLOGIC EXPLORARE / EXPLOATARE APA SEDIUL LOGISTIC PROFI ROMAN pentru alimentare rezervor cu capacitatea de 200 mc pentru alimentare instalatii frigorifice" apartinand SEDIULUI LOGISTIC PROFI ROMAN, propus a fi amplasat in str. Magurei nr. 2, situata in V orasului Roman, judetul Neamt. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului NEAMT, Piata 22 Decembrie 5, Piatra Neamt 610007 si la sediul WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. mun. Bucuresti, Strada Gara Herastrau nr. 2, cladirea Equilibrium, Etaj 10, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00 - 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului NEAMT.

Conformitate Privind Protectia Mediului

Valabil in:
Anunt de Mediu Cluj-Napoca
     Publicat in: 30 Jan 2023
In conformitate cu O. U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 CASE TOSCANE SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul de restaurant din localitatea floresti ferma 9 hala 12 Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM CLUJ Calea Dorobantilor nr 99 in zilele de lunișjoi 09.00-16.30, Vineri 09.00-14.00

APM ILFOV- ANUNT PUBLIC DE MEDIU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Jan 2023
CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L., proprietar al terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Corbeanca,
Sat Ostratu, str. DE41/1, Str. Tufelor, cu Nr. Cadastrale: 111567, 117469, 117513, 103052, terenuri in suprafata totala de 141327 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului tehnic consultativ, pentru documentatia PUZ "Parcelare si construire ansamblu de locuinte individuale izolate si cuplate si/sau locuinte cu densitate mica, functiuni si dotari complementare, imprejmuire, asigurare utilitati, diverse retele, operatiuni cadastrale si notariale, organizare de santier". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 29.01.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt .

Anunt de Mediu - APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Jan 2023
S.C. OCEANIS SEAFOOD EUROPA S.R.L., Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr. 206i, biroul nr.2, Etaj 1, Judet Ilfov, titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE SI GESTIONARE- PRODUSE DIN PESTE, INFIINTARE PLATFORME, ALEI SI CIRCULATII AUTO, AMENAJARE EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE TEREN"anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE SI GESTIONARE- PRODUSE DIN PESTE, INFIINTARE PLATFORME, ALEI SI CIRCULATII AUTO, AMENAJARE EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE TEREN", propus a fi amplasat in in judetul Ilfov, com. Stefanestii de Jos, T41, P348/1/42 (361 din T.P), nr.cad.61061, CF 61061. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anmp.ro. Comentariile/ observatiile din partea publicului la proiectul deciziei etapei de incadrare, se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
31 Jan 2023