Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
SC PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Hala metalica depozit: imprejmuire teren, desfiintare cladire C1 (34,98 mp), cladire C2 (8,10 mp) cladire C3 (10,17 mp)" amplasat in oras Mihailesti, nr cad. 38179, CF 38179, jud. Giurgiu Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu si Ia SC PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL sediul in mun Bucuresti, sector 1, str. Scarlatescu, nr. 17-19, etaj 3+etaj tehnic +pod Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANEXA Nr. 5.G a procedura. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SMARTOWN INVESTMENTS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARCARI AUTO LA SOL SI PLATFORME AUTO SI PIETONALE, RELOCARE CABINA SECURITATE SI TOTEM EXISTENT, IMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN, INSTALATII UTILITARE AFERENTE, propus a fi amplasat in Sos. Bucuresti-Nord, nr. 15- 17- 19- 21- 23- 25, Voluntari, Jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6 Bucuresti si la sediul SMARTOWN INVESTMENTS SRL, Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr. 70- 72, Corp A, Camera 6, Etaj 1, sector 1 (denumirea titularului si adresa), in zilele de Luni-Vineri, intre orele 9:00- 12:00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
Imbrescu Calin, titularul planului "Plan Urbanistic Zonal Extindere zona industrie nepoluanta, depozitare si servicii", propus a fi amplasat in Sanandrei, CF nr. 104600, Sanandrei, top 104600, jud. Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, Timisoara.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
SC AGROVOLTAICS SRL, titular al "ELABORARE PUZ SI R.L.U.- CONSTRUIRE PARC AGRO-FOTOVOLTAIC" situat pe raza judetului Arad, comuna Simand, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului de plan si a raportului de mediu se poate realiza la sediul SC AGROVOLTAICS SRL, din Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr. 11, et. 2, biroul OG-12, jud. Timis, zilnic intre orele 9-12. Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul titularului SC AGROVOLTAICS SRL, din Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr. 11, et. 2, biroul OG-12, jud. Timis si la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, in termen de 48* zile calendaristice de la aparitia anuntului. Dezbaterea publica a raportului de mediu va avea loc in data de 27.07.2023. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 14.00 la sediul Primariei comunei Șimand, judetul Arad. Autoritati invitate sa participe: Primaria Comunei Șimand, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Arad, Agentia Nationala a Ariilor Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Arad; A.N. Apele Romane - ABA Crisuri, Directia de Sanatate Publica Arad. Dezbaterea este deschisa publicului interesat

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
Composesoratul Runc - Lunca Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, Nr. 100, jud. Alba, titular al P/P Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc - Lunca Larga - U.P. I Composesorat Runc-Lunca Larga, amplasament U.A.T Ocolis, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANUNT PUBLIC


In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie

SOCIETATEA/TITULAR SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ȘI
CANALIZARE NICULITEL
SEDIU Judet Tulcea, Comuna Niculitel strada Centrala nr 2

TELEFON/FAX 0757050128
ACTIVITATEA Captare, tratare si distributie apa potabila
Colectarea si tratarea apelor uzate
AMPLASARE OBIECTIV Comuna Niculitel
SCOPUL ATIVITATII Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna
Niculitel
PREZENTAREA Satisfacerea consumului uman, consum menajer,
ACTIVITATII consum agenti economiciINFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290-nociv pentru metale,4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv


ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediuInformatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANUNT PUBLIC


In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie
SOCIETATEA/TITULAR SC SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL
SEDIU Judet Tulcea, localitatea Casimcea ,comuna
Casimcea, strada Principala nr 52

TELEFON/FAX 0756623656
ACTIVITATEA Captare, tratare si distributie apa potabila

AMPLASARE OBIECTIV Comuna Casimcea , localitatea Casimcea
SCOPUL ATIVITATII Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna
Casimcea localitatea Casimcea

PREZENTAREA Satisfacerea consumului uman, consum menajer,
ACTIVITATII consum agenti economiciINFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290-nociv pentru metale,4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00

ADMINISTRATOR
STANCIULESCU MARIAN

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
S.C NICK SOLPARKS SRL, titular al proiectului Demolare constructii existente. Construire cladire servicii in regim de inaltime P+1E cu spatiu comercial la parter si clinica medicala la etaj. Amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si fatada, amenajare acces, impejmuire si organizare de santier ", propus a fi amplasat in Municipiul Timisoara, b-dul Cetatii, nr. 71-75, CF 446354, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare constructii existente. Construire cladire servicii in regim de inaltime P+1E cu spatiu comercial la parter si clinica medicala la etaj. Amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si fatada, amenajare acces, impejmuire si organizare de santier ", propus a fi amplasat in Municipiul Timisoara, b-dul Cetatii, nr. 71-75, CF 446354, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis in zilele de luni - joi, intre orele 800 - 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare fara evaluare adecvata Busca Catalin Gabriel, titular al proiectului Construire doua case de vacanta ,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMAlba, fara evaluare adecvata, pentru proiectul Construire doua case de vacanta, propus a fi amplasat incomuna Arieseni, sat Casa de Piatra, intravilan, CF 71568, judetul Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultatela sediul APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, zilele de luni - joi, intreorele 09:00 - 14:30, vineri 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet :www.apmab.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei deincadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internetautoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului S.C MAROZ MARMURA SRL cu sediul in Ciocanesti, str. Crizantemelor,nr. 70, jud. Calarasisolicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) TAIERE, FASONAREA SI FINISAREA PIETREI, COD CAEN 2370, propus a fi amplasat in Medgidia, str. Triumfului, nr. 1 bis, jud. Constanta Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
INFORMARE Aceasta informare este efectuata de S.C. VITIDA MINERAL S.R.L., cu sediul in comuna Nadrag, strada Metalurgistilor, nr. 16, Corp Administrativ, camera 5, judetul Timis, care intentioneaza sa solicite la ABA Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul "Realizare de bazine piscicole prin excavare agregate minerale, perimetrul JDIOARA ZAVOIUL ROȘU 1" pe terenurile avand: CF 402756, 402757, 402758, 402773, 402774 si 402775 Criciova, judetul Timis. Ca rezultat al investitiei nu vor rezulta (temporar/permanent) ape uzate menajere. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, dupa data de 15.06.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare.OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 454 Stancuta", propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan comuna Stancuta, extravialn: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucratoare intre orele 9.00 - 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare.OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de remediere teren aferente sondei 1294 Independenta" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de remediere teren aferente sondei 1294 Independenta", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Schela, judetul Galati.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa de incadrare.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANUNT PUBLIC 3

S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L, cu sediul social in comuna Voluntari, strada Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea Global City Businee Park, corp O11, et. 9 si 10, jud, Ilfov, in calitate de beneficiar, titular al planului/programului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE LOGISTICE, AMENAJARI EXTERIOARE, SPATII VERZI SI ACCESE, PARCAJE, DRUMURI, IMPREJMUIRE, BAZIN RETENTIE, CASE POARTA, CASA POMPE, REZERVA INCENDIU SI UTILITATI - ALTEX LOGISTIC PARK - FACILITATEA 3, in suprafata 87200 mp, tarlaua 51/2, parcelele 19, 21, 22, 23, 24,201/4/25, 201/4/26, 26/1, 27 lot 1, 27 lot 2, 201/4/29, numere cadastrale 57130, 56231, 52930, 54053, 53449, 58239, 53790, 53244, 53677, 53676, 53572, sat Dragomiresti Deal, com. Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul / programul propus sa fie supus procedurii de adoptare faza aviz de mediu.
Observatii / cometarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
"FBR Forest One S.A. titular al AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINaND FBR FOREST ONE S.A. U.P. I PADUREA PETRIȘ, JUDETUL ARAD, aduce la cunostinta publicului ca, in conformitate cu HG nr. 1076/2004, planul se incadreaza in categoria celor care datorita posibilelor efecte semnificative asupra mediului necesita evaluare de mediu si evaluare adecvata asupra biodiversitatii. Comentariile publicului se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt."

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI ȘI PODURI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Varianta de Ocolire a municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 - Varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si penetratie Cartier Dacia", propus a fi amplasat pe raza comunei Miroslava si a Municipiului Iasi .
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43 in zilele de luni- joi, intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet apmis.anpm.ro .
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Iasi.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ECOPET PLAST S.R.L. cu sediul social in Municipiul Calarasi, str. Prelungirea Musetelului, nr. 50, bl. J47, sc. 1, etj. 1, ap. 5, judetul Calarasi, tel. mobil 0721876685, e-mail ecopetplast@yahoo.ro, CIF 26756424, Nr.Ord.Reg.Com/an J51/151/2010, solicita de la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA (APM Constanta), obtinerea Autorizatiei de Mediu pentru obiectivul ,,CENTRUL DE COLECTARE DEȘEURI NEPERICULOASE": cod CAEN 3811 ,,Colectarea deseurilor nepericuloase" si cod CAEN 4677 ,,Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", amplasat in comuna Rasova, Ferma 11, lot ½, judetul Constanta, imobil identificat cu nr. cad./CF 101846, format din teren in suprafata de 18978 mp, avand categoria de folosinta curti constructii si constructiile de pe acesta, C3 - grajd in suprafata construita la sol si desfasurata de 876 mp, C4 - umbrar in suprafata construita la sol si desfasurata de 550 mp si C5 - locuinta (P+M) in suprafata construita la sol de 39 mp si in suprafata construita desfasurata de 78 mp dispusa pe 2 nivele, cu urmatoarele vecinatati: N - lot 1/1 extravilan Rasova, E - extravilan Rasova, S - CC 2738/1 si V - De 1535. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, in termen de 10 zile de la aparitia anuntului, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii, nr. 23, judetul Constanta, cod postal 900532, telefon 0241-546.696, e-mail: office[@]apmct.anpm.ro , pagina web: http://apmct.anpm.ro, program de functionare al institutiei luni - joi orele 08:00- 16:30, vineri orele 08:00 - 14:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
ANUNT Composesorat Benic, U.P. I Benic , cu sediul in sat Benic,Comuna Galda de Jos , str.Principala nr.196, titular al proiectului"Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Benic , U.P. I Benic cu amplasamentul in UAT comuna Galda de Jos , jud. Alba, , in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu . Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului , in zilele de luni - joi, intre orele 08 - 16, vineri 8-14 Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
SOCIETATEA VER INTERMED SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T5 P36/1/2/3, Nr. Cad. 55949, titular al PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2023
SANDU SORIN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.3, Str. Rodul Pamantului, nr. 2, bl.P1, sc.B, et.1, ap.23, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 7, Parcela 120/3 lot 1, 2, Nr. Cad. 68980, 68981 titular al PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
09 Jun 2023