Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


ANUNT PUBLIC- APM TELEORMAN. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
PISTOL IONEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire spalatorie auto", propus a fi amplasat in com. Blejesti, judetul Teleorman Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TELEORMAN, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
S.C. Exploatatia Agricola Birda S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CAPTARE DE MAL CU STATIE DE POMPARE PE RAUL BARZAVA(BRAT BIRDEANCA) SI CONDUCTA DE REFULARE LA BAZINELE DE ACUMULARE PENTRU AMENAJARE IRIGATII SI LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE LA S.C. EXPLOATATIA AGRICOLA BIRDA S.R.L., ORAS GATAIA, JUD TIMIS"propus a fi amplasat in oras/comuna Gataia, sat Birda extravilan FN, teren identificat prin CF 404318, 400082, 401884, 402227, 404777, 405482, Gataia, nr top 404318, 400082, 401884, 402227, A486/15, jud Timis Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, mun Timisoara, Str Liviu Rebreanu, nr 18-18 A, jud Timis si la adresa titularului: Mun Timisoara, Str Iancu Flondor nr 4, Jud Timis, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic in sediul APM Timis.

APM CLUJ Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat ca "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei Statusului Romano-Catolic din Transilvania, U.P. I Fundatia Statusului Romano-Catolic din Transilvania", administrat de O.S. Valea Ierii, judetul Cluj, titular: FUNDATIA STATUSULUI ROMANO CATOLIC DIN TRANSILVANIA, nu necesita evaluare de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se transmit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni - joi intre orele 9 - 14 si vineri intre orele 9 - 13, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
DELENI PV POWER PLANT S.R.L titular al proiectului ,,Construire parc fotovoltaic Deleni 1, posturi de transformare JT/MT, statie de transformare MT/IT, anexe, amenajare drumuri interioare, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES+FO pe drumurile de exploatare existente DE107, DE119, DE119/1, DE 491/1", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire parc fotovoltaic Deleni 1, posturi de transformare JT/MT, statie de transformare MT/IT, anexe, amenajare drumuri interioare, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES+FO pe drumurile de exploatare existente DE107, DE119, DE119/1, DE 491/1", propus a fi amplasat in comuna Deleni, judetul Constanta. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din Str. Unirii, nr. 23, Constanta, Jud. Constanta in zilele de L-V, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http:apmct.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
Anunt Public.

SC LIBERTY PROMOTION SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica , racordare la SEN, imprejmuire, cai de acces", propus a fi amplasat in extravilan oras Pogoanele, T15-16, P92,96, nr. cad. 28886, judetul Buzau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din Buzau, str Sfantul Sava de la Buzau, nr 3, si la sediul SC LIBERTY PROMOTION SRL din Orasul Predeal, judetul Brasov, Str. Neagoe Basarab, Nr. 7 in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-15:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din Buzau, Str Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
Innovex SRL cu sediul in Ciclova R, Jud CS. anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu la apm CS, pentru activitatea de. prelucrare a lemnului desfasurata in Ciclova R.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
"S.C. TOTAL LIDER CONSTRUCT S.R.L." si "S.C. TRANZACTII IMOBILIARE INTEGRATE S.R.L" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire 4 imobile locuinte colective cu regim de inaltime P+2E, amenajare incinta, imprejmuire, utilitati si DTOE, propus a fi amplasat in Str. Mihai Eminescu, FN, Tarlaua 31, Parcela 109/1, Lot 2, Sat Tunari, Com. Tunari, Jud Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, Str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. TOTAL LIDER CONSTRUCT S.R.L., situat in Municipiul Bucuresti, sector 4, Str. Duminicii, nr. 14, ap. Camera 1 si la sediul SC. TRANZACTII IMOBILIARE INTEGRATE S.R.L. situate in Municipiul Bucuresti, sector 2, Strada Grigore Ionescu, nr. 63, bloc T23, scara 2, etaj 4, apartament 42, camera 1, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Sep 2023
Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. STOICA ROBERT GABRIEL, titular al proiectului CONSTRUIRE 2 HALE , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul _CONSTRUIREA 2 HALE INDUSTRIALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE SI SERVICE AUTO , propus a fi amplasat in com. Domnesti, sat Domnesti, T14, P 50/1/20, NC 109869, jud. Ilfov. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet anmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. *) La steluta se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. PIH DEVELOPMENT S.R.L.

S.C. PIH DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte colective S+P+3E / S+P+4E (inclusiv parcare, spatii de agrement aferente locuintelor, imprejmuire, utilitati, accese, organizarea executiei) in conformitate cu prevederile PUZ Complex rezidential Lac Grivita - str. P.S. Aurelian, sector 1, aprobat cu HCGMB nr. 213/29.09.2005, propus a fi amplasat in str. Petre S. Aurelian nr. 38, Lot B, NC 219522, sect. 1, Bucuresti.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. PIH DEVELOPMENT S.R.L., str. Grigore Gafencu nr. 78-84, vila C3, birou 13, etaj 1, sect. 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00- 12:00
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
Innovex srl cu sediul in Ciclova R jud CS. anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu la APM CS, pentru activitatea de prelucrare a lemnului desfasurata in Ciclova R

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
NESTOR EMIL ALEXANDRU, titular al proiectului P.U.Z-,,CONSTRUIRE COMPLEX LOGISTIC, DRUMURI DE ACCES, UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER', in Judet Ilfov, comuna Balotesti ; nr.cad. 64917,nr. cad 64916 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
SC CALLISTO INVESTMENT SRL, avand sediul in Str.Nicolae Filipescu, nr.53-55, etj.7, camera nr.6, , CUI 19090438, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16079/11.10.2006 titular al planului PUZ- "MODIFICAREA REGLEMENTARILOR DIN P.U.G COMUNA BLEJOI LA NIVELUL UTR-URILOR 44 SI 46, in Jud. Prahova, comuna Blejoi, T 14, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Prahova, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
Anunt Public.

SC SPORT IMAGE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica , racordare la SEN, imprejmuire, cai de acces", propus a fi amplasat in extravilan oras Pogoanele, T15-16, P92,96, nr. cad. 28888, judetul Buzau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din Buzau, str Sfantul Sava de la Buzau, nr 3, si la sediul SC SPORT IMAGE SRL din Orasul Pantelimon, judetul Ilfov, Str. Sfantul Gheorghe, Nr. 36, bloc L, Scara 2, Etaj 1. Ap. 14. in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-15:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din Buzau, Str Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
Anunt Public.

SC SEABERRY 2018 SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica , racordare la SEN, imprejmuire, cai de acces", propus a fi amplasat in extravilan oras Pogoanele, T15-16, P92,96, nr. cad. 28889, judetul Buzau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din Buzau, str Sfantul Sava de la Buzau, nr 3, si la sediul SC SEABERRY 2018 SRL din mun. Bucuresti, str. Dobrogei, nr 4, Sector 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-15:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din Buzau, Str Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
Anunt Public.

SC VALVISION MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica , racordare la SEN, imprejmuire, cai de acces", propus a fi amplasat in extravilan oras Pogoanele, T15-16, P92,96, nr. cad. 28890, judetul Buzau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din Buzau, str Sfantul Sava de la Buzau, nr 3, si la sediul SC VALVISION MANAGEMENT SRL din mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti, nr 71, biroul 704, etaj 7 de luni-vineri, intre orele 09:00-15:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din Buzau, Str Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
Anunt Public.

SC VALVISION SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica , racordare la SEN, imprejmuire, cai de acces", propus a fi amplasat in extravilan oras Pogoanele, T15-16, P92,96, nr. cad. 28891, judetul Buzau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din Buzau, str Sfantul Sava de la Buzau, nr 3, si la sediul SC VALVISION SRL din mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti, nr 71, biroul 703, etaj 7 de luni-vineri, intre orele 09:00-15:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din Buzau, Str Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, sediul in Judetul Ilfov, comuna Berceni, strada Bd. 1 Mai, nr. 65, in calitate de proprietar alaturi de SC ROYAL POWER INVEST SRL, TEODOR DANIEL, SC COFRAJE ROMANIA SRL, al terenurilor situate in judetul Ilfov, oras Popesti-Leordeni, Parcela 60/3, Nr. Cad. 129966, 130095, 130460, 130461, 110459, titulari ai PUZ - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE/INDUSTRIE NEPOLUANTA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.06.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
BLACK SEA ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 6-7.3, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 25, parcela 124, NC 32172. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BLACK SEA ENERGY S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Str. Lainici, Nr. 44-46, Camera 3, Etaj 2, Ap. 5 Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
BLACK SEA ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 6-7.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 25, parcela 124, NC 32173. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BLACK SEA ENERGY S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Str. Lainici, Nr. 44-46, Camera 3, Etaj 2, Ap. 5 Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Sep 2023
BLACK SEA ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 6-7.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 25, parcela 124, NC 32174. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BLACK SEA ENERGY S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Str. Lainici, Nr. 44-46, Camera 3, Etaj 2, Ap. 5 Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
24 Sep 2023