Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 30 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare CVE RESIDENCE ALFA SRL SC CVE RESIDENCE ALPHA SRL titular al proiectului VIENNA PARKSIDE RESIDENCE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectului "Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale si parcari la parter S+P+11E+12Et.th, bransamente utilitati si imprejmuire teren", propus a fi amplasat in Bucuresti, sect.4, str.Drumul Binelui nr.51-61. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii componente pentru protectia mediului.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Jun 2022
"SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire statie mixta de distributie carburanti Rompetrol", propus a fi amplasat in oras Recas, Autostrada A1, km 481+646 stanga, teren identificat prin plan de situatie CF 407329 Recas, top./ cad. 407329, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud.Timis si la adresa titularului: Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower, etaj 2, sector 1, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:00 si vineri intre orele 8:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis."

Anuntam inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu, APM CLUJ Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului,aprobata prin Legea 265/2006,cu modificarile si completarile ulterioare si Ord.1798/2007 SC Tronic Comimpex SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul dezmembrari auto din localitatea Cluj-Napoca bld. Muncii nr.12. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 in zilele de luni-joi: 9.00- 16.30; vineri: 9.00- 14.00

Engie Romania Anun Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
*ENGIE ROMANIA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -inlocuire rețea de distribuție gaze naturale pe strada Rahova, pe strada Carantinei și alei spate blocuri alimentate din strada Rahova, orașul Brăila, jud. Brăila cu conducte și racorduri MP- din PE 100 SDR11 și lucrări de protecție catodică-, propus a fi amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, str. Rahova, Carantinei, Alei spate blocuri, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918, Eremia Grigorescu, Plevna. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila- mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului, mun. București, Sectorul 4, B-dul Mărășești, nr. 4-6, in zilele lucrătoare intre orele 9.00- 13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM. Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Petrom Titular Proiectului Demolare Platforma

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
*OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6010" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare
sonda-6010", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara,
nr.top.105976, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. APM Dambovita si SC Productie Animala Potlogi SRL cu sediul in comuna Potlogi, sat Pitaru, judet Dambovita, str. Olari, nr. 170B, titular al planului PUZ ,,MODERNIZARE FERMA INGRASARE SUINE PRIN REALIZAREA DE MASURI PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE BIOSECURITATE LA SC PRODUCTIE ANIMALA POTLOGI SRL" propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Potlogi, sat Pitaru, strada Olari, nr. 170B, nr. CF 71650 si nr. cad. 71650, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare: nu este necesara evaluarea de mediu si nu este necesara evaluarea adecvata, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu; Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judet Dambovita, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.00, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Dambovita in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet.

Anexa nr. 5G la procedura Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
Anexa nr. 5G la procedura Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) (titular proiect) PETRE PAVEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE REMIZE PENTRU UTILAJE AGRICOLE SI CANTAR AUTO", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Ciocanesti, str. Alunului, nr.8, talaua T36, parcelele, P8, P9, P1241, nr.cadastral 23508, inregistrat in cartea funciara a comunei Ciocanesti cu nr.23508. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi si la sediul titularului, comuna Ciocanesti, str. Stejarului, nr.5, tel. 0724503914, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi. Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Anunt public 1 S.C. Trans Expedition Feroviar SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
Anunt public 1 S.C. Trans Expedition Feroviar SRL, avand sediul in Str. Fabrica de Glucoza Nr. 11A, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti, titular al Puz Drumul Nisipoasa 186, Bucuresti, Sector 1 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru protectia mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 ( in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 si 12.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M., in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC. DRAGOIU ALEXANDRU PETRISOR

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
DRAGOIU ALEXANDRU PETRISOR, titular al proiectului CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE SI BIROURI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE SI BIROURI, propus a fi amplasat in STRADA OXIGENULUI NR.2L, COMUNA CERNICA, SAT CALDARARU, JUDETUL ILFOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de in zilele de luni pana vineri, in zilele de luni - joi, intre orele 9 -13 si vineri intre 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti.

Elaborarea a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la APM Dambivita. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2022
Subscrisa Crest Energy SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr 91-111, Sector 1, titular al planului "Centrala Electrica Fotovoltaica 4.548 MWp, Tartasesti, Jud Dambovita" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la APM Dambivita pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus- mentionat. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Dambovita, Cal. Ialomitei, 1, Targoviste, Dambovita. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic la sediul APOM Dambovita in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

Deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2022
D.E.E.R. S.A.- Sucursala Galati, titular al proiectului "Obtinere autorizatie de construire pentru "Deviere instalatii existente afectate de obiectivul service auto si spatiu logistica (depozitare) apartinand CLM TRANS SRL", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul "Obtinere autorizatie de construire pentru "Deviere instalatii existente afectate de obiectivul service auto si spatiu logistica (depozitare) apartinand CLM TRANS SRL", propus a fi amplasat in jud. Galati, mun. Galati, Tarla 229, Parcela 1166/1, lot 1/1, NC 129431.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari -Acordul de mediu- Drafturi acte de reglementare- Proiect decizie etapa de incadrare 2022. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului de pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.

depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu, APM OLT. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2022
SC. ECO FERD FLAST SRL cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr. 191A, jud. Olt, anunta public depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii de: Colectarea deseurilor nepericuloase - cod CAEN 3811; Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor - cod CAEN 4677; la adresa: Slatina, str. Pitesti, nr. 191A, judetul Olt. Observatiile si sugestiile din partea cetatenilor se depun in scris la sediul APM OIt, Slatina, str. Ion Morosanu
nr. 3, pe durata derularii procedurii.

depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu, APM OLT. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2022
S.C. ECO YARD METAL SRL cu sediul in Slatina, str. Aleea Tipografului, nr. 11, jud. Olt, anunta public depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii de: Colectarea deseurilor nepericuloase -cod CAEN 3811; Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor - cod CAEN 4677; la adresa: Slatina, str. Aleea Tipografului, nr. 11, judetul Olt. Observatiile si sugestiile din partea cetatenilor se depun in scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroçanu nr. 3, pe durata derulärii procedurii.

Luarea deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2022
SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, titlular al proiectului "Construire statie mixta de distributie carburanti tip L", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus-mentionat, propus a fi amplasat in intravilanul orasului Pecica, FN, identificat prin CF nr. 314090 Pecica, judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Solicitarea de emitere a aviz/autorizatiei de mediu APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2022
VIRTUAL AS SRL, titular al activitatii "Productia de energie electrica" cod CAEN 3511, desfasurata in Ilfov, Bragadiru, Str. Topaz, Tarlaua 14/1, Parcela 81/23/2 lot E si lot F, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a aviz/autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM Ilfov

Solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu, APM BUCURESTI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
QUASAR AUTO SERVICE CONSULTING SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sectorul 1, Str. Inovatorilor, nr. 38, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. APM Ilfov. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
DIVERS DINAMIC SERVICE SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Ilfov, Tunari, Str. Calea Bucuresti, nr.80, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM Ilfov.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu APM GORJ. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunt public Titularul SC GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Demontare conducta de gaz Hurezani - Vladimir cu nr. SAP nr. 70015810_0, tronson Hurezani, in lungime totala de 3417 m" propus a fi amplasat in comunele Hurezani si Licurici, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni- vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
30 Jun 2022