Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 30 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Anunt public privind decizia etapei de incadrare, APM GORJ. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Titularul SC GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Demontare conducta de gaz Hurezani - Vladimir cu nr. SAP nr. 70015810_0, tronson Hurezani, in lungime totala de 3417 m" propus a fi amplasat in comunele Hurezani si Licurici, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare, APM GORJ. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Demontare conducta de gaz Turburea - Turceni, cu nr. SAP 35054400_4, tronson 1" amplasat in comuna Aninoasa, judetul Gorj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76 in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Depunerea documentatiei in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
ANUNT PUBLIC nr.1 EXTRAPOWER S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal Parc Eolian Cobadin 50 MW, amplasat in Comuna Cobadin, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Parc Eolian Cobadin 50 MW. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Construire ansamblu de locuinte colective si functiuni mixte. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) BLUEPARK DEZVOLTARE SRL., titular al proiectului "Construire ansamblu de locuinte colective si functiuni mixte, cu regim de inaltime 2S+P+12E, imprejmuire teren si organizare executare lucrari", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire ansamblu de locuinte colective si functiuni mixte, cu regim de inaltime 2S+P+12E, imprejmuire teren si organizare executare lucrari", propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 6, B-dul Ghencea, nr. 77. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Adoptare a planului fara aviz de mediu, APM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
BUCIUMAN LIVIA, LAZAREANU T. TEODOR, COVACI MIHAI, COVACI ELENA, LAZAREANU COSMIN titulari al planului "PUZ- Dezvoltare zona de locuit cu functiuni complementare", propus a fi amplasat com. Sanandrei, CF nr. 104155, top. 104155, CF 104038, top 104038, CF nr. 103804, top 103804, (ST= 30000 mp), aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare OLIMP COMPANY S.R.L. OLIMP COMPANY S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE P, BIROURI P+2E, ANEXE TEHNICO- SOCIALE, CABINAPOARTA, CASA POMPE, POST TRAFO, BAZIN VIDANJABIL, AMENAJARE INCINTA, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. ILFOV (autoritatea competenta pentru protectia mediului), in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul: CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE P, BIROURI P+2E, ANEXE TEHNICO-SOCIALE, CABINAPOARTA, CASA POMPE, POST TRAFO, BAZIN VIDANJABIL, AMENAJARE INCINTA, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat in str. Avram Iancu nr.13E, Oras Otopeni, jud. Ilfov. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Eventualul impact asupra factorilor de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA - SARICHIOI. SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Sarichioi, strada Principala nr 691 A judet Tulcea. TELEFON/ FAX: 0240563538. ACTIVITATEA: Captare, stocare, tratare si distributie apa potabila. AMPLASARE OBIECTIV Comuna Sarichioi localitatea VISTERNA. SCOPUL ATIVITATII: Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna VISTERNA. PREZENTAREA: Satisfacerea consumului uman, consum menajer, ACTIVITATII consum agenti economici. INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu. Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290- nociv pentru metale, 4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii unei noi autorizatii de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Decizia etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
TITULAR PROIECT S.C. MOON RESORT S.R.L., cu sediul in Busteni, Str. Caprioarei, Nr. 27, Jud Prahova, titular al proiectului "Demolare constructii existente C1+C2, construire Imobil P+2E+M, Amplasare 5 casute mobile pentru cazare.", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat pe Str. Caprioarei nr. 27, Busteni. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova Luni - Vineri intre orele 09.00- 13.00 si la http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, APM Bucuresti. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL, titular al activitatii "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat" cod CAEN 2822, desfasurata in Bucuresti, sector 1, Sos. Odaii, nr. 409, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se pot depune zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunta publicul interrsat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
Consistoriul Districtual Evanghelic C. A. Sebes (Parohiile Șona, Manarade, Balcaciu, Jidvei) jud. Alba, cu sediul in Sebes, Piata Primariei Nr. 5 jud. Alba. titular al proiectului de plan "Amenajament al fondului forestier proprietate privata apartinand Consistoriului Districtual C. A. Sebes cu amplasamentul in UAT Blaj, UAT Sona si UAT jidvei, jud. Alba, anunta publicul interrsat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, Str. Lalelelor Nr. 7B in zilele de luni-Joi orele 9:00- 13:00 si la sediul titularului (vezi sus). Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventuale efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la APM Alba, in termen de 15 zile de la data aparitiei primului anunt.

solicitarii de obtinere a avizului de mediu, APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
MOISE COSTEL ADRIAN avand domiciliul in Dobroiesti, str. Ana Ipatescu, nr. 25, judetul Ilfov titular al planului/ programului "P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE" Comuna Afumati, , strada Teiului , T92, P343-343/8, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii pentru emiterea unei noi autorizatii de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
Regia Autonoma Monetaria Statului, cu sediul in Str. Fabrica de chibrituri, nr 30, sector 5, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. J40/4373/1991, avand cod unic de inregistrare RO 427304, informeaza publicul interesat despre depunerea solicitarii pentru emiterea unei noi autorizatii de mediu pentru urmatoarele activitati, derulate la sediu, cat si la punctele de lucru din Strada Alexandru Beldiman, nr.1, Etaj P, sector 5 si din B-dul Ion Mihalache, nr.119, bl.10, Etaj P, sector 1: Principala - Baterea de moneda, cod CAEN 3211; Secundare: Fabricare bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre, Cod CAEN 3622; Fabricarea altor articole din metal, Cod CAEN 2875;
Trefilate, Cod CAEN 2734; Baterea monedelor si medaliilor, Cod CAEN 3621; Repararea articolelor fabricate din metal, Cod CAEN 3311.Informatiile/ observatiile/ propunerile/ constestantiile privind potentialul impact asupra mediului, pot fi consultate/depusela sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9:00- 12:00, de luni pana vineri.

Decizia etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
SC PREFATIM CONSTRUCT SRL, titularul proiectului "Statie productie beton", propus a fi amplasat in comuna Giroc, CF nr. 417045, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Statie productie beton" propus a fi amplasat in comuna Giroc, CF nr. 417045, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis, din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 -16:30 si vineri intre orele 8:00 si 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Proitectia Mediului Timis.

PUZ - Zona mixta locuinte colective si servicii. APM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
PAROHIA ORTODOXA ROMaNA TIMIȘOARA MEHALA, titularul planului "PUZ - Zona mixta locuinte colective si servicii", propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, Calea Torontalului, DN 6, extravilan CF nr. 437044, jud. Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timisoara.

Anunt Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SIFI BH RETAIL S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Proiectul Complex:LOT 1:Construire hypermarket parter pentru comercializare produse alimentare si nealimentare, amplasare container tip bufet imbiss, spatiu de servire (cort imbiss), bazin rezerva incendiu, amenajari exterioare in incinta/platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, imprejmuire, accese rutiere si pietonale, organizare de santier, statii incarcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri de carucioare, bazin de retentie, retele tehnico edilitare incinta si bransamente si bransamente utilitare LOT 2:Construire magazin retail cu regim de inaltime parter inalt, amenajarea de parcari supraterane, amenajarea incintei cu spatii verzi, mobilier urban, iluminat, accese rutiere, bariere auto, statii incarcare vehicule electrice,alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, constructie post trafo, organizare de santier in incinta LOT 3:Construire centru comercial si drive-in cu regim de inaltime p+1E, amenajare drumuri de incinta, platforme si spatii parcare, amplasare indicatoare de circulatie, imprejmuire, organizare de santier LOT 4:Realizare drum de legatura intre soseaua colentina si soseaua andronache si amenajare sens giratoriu la intersectia cu soseaua andronache, relocare statie alimentare sta si organizare executare lucrari, solicitare beneficiar, propus a fi amplasat in Mun.Bucuresti, Sos.Colentina nr.461, Sect.2. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din str.Aleea Lacul Morii nr.1 sect.6 Bucuresti in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M.Bucuresti din str.Aleea Lacul Morii nr.1 sect.6 Bucuresti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anexa Procedura Anunt Public Privind Decizia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
Anexa Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC VALI STAR AUTO SRL, titular al proiectului "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str. Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882) 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Catted Business Park Titular Proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
S.C. CATTED BUSINESS PARK S.R.L., titular al proiectului "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE, SERVICII SI MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII ADMINISTRATIVE, SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, CASA POMPE INCENDIU SI BAZINE REZERVA APA, TOTEM, SEMNALISTICA FATADE, BAZIN RETENTIE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO IN INCINTA, BRANSAMENTE UTILITATI, POST TRANSFORMARE, PUT FORAT, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE, SERVICII SI MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII ADMINISTRATIVE, SPATII TEHNICE, CABINA POARTA, CASA POMPE INCENDIU SI BAZINE REZERVA APA, TOTEM, SEMNALISTICA FATADE, BAZIN RETENTIE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO IN INCINTA, BRANSAMENTE UTILITATI, POST TRANSFORMARE, PUT FORAT, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER", propus a fi amplasat in Jud. ILFOV, Comuna AFUMATI, sat AFUMATI,Tarla 111, Parcela 425/22,425/20,425/19, nr. cad. 59248
*) NU se derulează procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauză.
1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, sector 6, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 - 16:30 si vineri, intre orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediuAnunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
SC MOLDOTOUR FOREST SRL avand sediul in localitatea Romuli, strada Principala, nr. 180A si persoanele fizice Moldovan George si Moldovan Nastasia cu domiciliul in localitatea Romuli, strada Principala, nr. 180A titulari ai proiectului "Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privata" UP I Valea Oancii, judetul Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat. Proiectul poate fi consultat la sediul APM Alba. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Alba.

Decizia etapei de incadrare de catre APM Bucuresti- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, titular al proiectului "Amenajare Parc Lujerului", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare Parc Lujerului", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Str. Lujerului, nr. 17. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- APM Tulcea- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2022
S.C. TERRAFORM S. R.L. cu sediul pe municipiul Bucuresti, str. Brezoianu Ion, nr. 18, sector 1, Bucuresti, telefon: 0744383484, email: tudor@terraform. ro, in calitate de titular anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE A OBIECTIVULUI- PENSIUNE", amplasat in localitatea Sulina, str. a-I-a, nr. 74, jud. Tulcea, conform Certificatului de urbanism nr. 3/1695 din 23.11.2021 emis de Primaria Orasului Sulina. Informatiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul A. R.B. D.D. Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, loc. Tulcea, jud. Tulcea, in zilele de luni, marti, miercuri si joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre 08.00-14.00 si la adresa titularului: S. C. TERRAFORM S. R.L.,
cu sediul pe municipiul Bucuresti, str. Brezoianu Ion, nr. 18, sector 1, Bucuresti, telefon: 0744383484, email: tudor@terraform. ro Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A. R.B. D.D. Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, loc. Tulcea, jud. Tulcea.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
30 Jun 2022