Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului "Demontare conducta de gaz Barbatesti - Ticleni cu nr. SAP 35029781_0, 35029781_3, 35029781_4, tronson Ticleni, in lungime totala de 2912 m" amplasat in orasul Ticleni, judetul Gorj1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM GORJ, Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Jud. Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14 , precum si la urmatoarea adresa de internet anmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM GORJ, Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Jud. Gorj, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
LUSA CENTER SRL, titulara a planului "Elaborare PUZ - Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii", propus a fi amplasat in Sacalaz, identificat prin CF nr. 416558, 416559, 416560, jud. Timis, aduce la cunostinta publicaului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsidereare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18 - 18A, Timisoara.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
SC ECO SOURCE ENERGY SRL, titular PUZ - ,,Construire Capacitate Energetica Scobinti``, propus a fi amplasat in extravilan comuna Scobinti, jud. Iasi, anunua publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu - urmand a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu. Observatiile publicului cu privire la decizia de emitere a avizului de mediu se primesc la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, in termen de 10 zile calendaristice.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
Lazar Gheorghe, Popa Aurel Marius, Heius Maria, Enus Maria, Enus Alexandru, domiciliat in Alba Iulia, Geamana, 10, Alba, titular al PUZ ,, Elaborare PUZ pentru repozitionare strada Calimanesti si parcelare in vederea construirii de locuinte individuale"-amplasat in Alba -Iulia, Vidra/Garda, FN, Alba, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din Alba Iulia, George Cosbuc, 25 , Alba, in zilele de luni - vineri intre orele 10 - 14. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.

S.C. YMA ENERGY S.R.L, titular al proiectului « CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI » anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI », propus a fi amplasat in in comuna Vladimir , sat Andreesti , jud Gorj.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
SC SELMO EST DIVISION SRL, titular al proiectului "Construire cladiri corp C5 functiuni de activitati logistice (parter inaltat) si spatii administrative (P+1E), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare platforme, utilitati, semnalistica, imprejmuire si organizare de santier", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Proteclia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Arad, Zona Industriala Arad Vest, str. III, nr. 7, (identificat prin CF nr. 335404 Arad), judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pand vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet : www. apmar. anpm. ro Publicul interesat poate inainta comentariile/bservatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
SC AQUATERMS RESURSE MINERALE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Teren cu roca de imprumut pentru executarea terasamentelor la "Varianta de ocolire a municipiului Barlad" - PERIENI 2" propus a fi amplasat in comuna Perieni, in extravilan, CF nr. 70614, judetul Vaslui, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui, mun. Vaslui, str. Calugareni, nr.63,jud. Vaslui si la sediul primariei comunei Perieni, jud. Vaslui, in zilele de luni - vineri, intre orele 8.00- 16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
SC North Development Team 2016 SRL si GE&CO Imobiliare SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Aeroportului , nr.120-130 ,, titular al proiectului INTOCMIRE PUZ -
CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA
,ACCESE SI UTILITATI" in Judet Ilfov, com. Mogosoaia, , str.Bucuresti-Targoviste Nr. FN, nr. Cad.67601; 67716; 67717;67745; 60213;60237 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni pana vineri, intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de 13.09.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sos. Nordului, nr. 100E, Sect.1, in calitate de proprietar alaturi de: SANGIORZAN DANIELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Oras Buftea, Tarla 4, Parcela 31, Nr. Cad. 62053, titulari ai PUZ - PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 30.08.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
Societatea DGF CRIS TRANSPORT GPL SRL, cu sediul social in Pitesti, strada Tudor Vladimirescu, nr.3, Camera 3, judet Arges, a solicitat AUTORIZATIA DE MEDIU pentru desfasurarea activitatilor:

CAEN 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate);
Cod CAEN 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de marfuri.
Activitatea se desfasoara in localitatea Varteju, oras Magurele, strada Soseaua de Centura, nr.2A1, judet Ilfov.

Informatii referitoare la prezenta activitate, precum si eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv depune, in scris, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentia Pentru Protectia Mediului Bucuresti, strada Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, cod 060841, Tel: 021.430.66.77, fax: 021.430.66.75, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea (afisarea) anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
SC SARES SA anunta publicul interesat de emiterea autorizatiei de construire nr. 655 din 04.08.2023 pentru " CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE J9 2S+P+7E, LOCUIRE SI FUNCTIUNI TERTIARE - SERVICII PROFESIONALE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 580/04.08.2022, AMENAJARI EXTERIAORE, IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN SI ORGGANIZARE DE SANTIER" str. Fabricii nr 145A, Cluj-Napoca.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
S.C. BTNR INVEST S.R.L., S.C. ENNE EMME CROUP S.R.L., GHIRVAN MIHAI, GHIRVAN RODICA, IONAS NICOLAE, IONAS RAVECA, titularii planului "PUZ - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE", propus a fi amplasat in comuna GHIRODA, satul Giarmata Vii, extravilan, identificat prin CF nr 400714, CF nr 400711, CF nr 406842, CF nr 404762,CF nr 407236, CF nr 407489, CF nr 402992, CF nr 407040 jud. Timis aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr.1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-Dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Denumire judet: Constanta Denumire UAT: CIOBANU, Sectoarele cadastrale: 3, 11, 17 OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 11, 17 din UAT CIOBANU, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. UAT CIOBANU Data de inceput a afisarii: 19.09.2023 Data de sfarsit a afisarii: 20.11.2023 Adresa locului afisarii publice: Strada Eroilor, nr.40A, comuna CIOBANU Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI CIOBANU Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL - titular nou(ESPE ENERGIA SRL- titular vechi)anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA, propus a fi amplasat in judetul Arad , oras Chisineu Cris, CF nr. 302495, CF 302585- Chisineu Cris, conform certificatului de urbanism nr. 43/22.06.2023, eliberat de primaria Chisineu Cris. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, judet Arad si la sediul titularului CHISINEU CRJS FOTOVOLTAIC SRL - titular nou (SC ESPE ENERGIA SRl-titular vechi), judetul Timis, comuna Ghiroda, Calea Lugojului, DN6, KM 551,6; F.N, in zilele de luni - vineri intre orele 8.00 - 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu. RC CLUB & PUB S.R.L cu sediul social: Sat Dornesti, Comuna Dornesti, Strada Lt. Serdenciuc Cristian-Ioan, Nr. 61, Judetul Suceava, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea 5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, amplasata in localitatea Radauti, Str. Stefan Cel Mare, nr. 3. Observatiile si contestatiile publicului se primesc zilnic la sediul Angentiei pentru Protectia Mediului Suceava, Str. Bistritei nr. 1A, fax 0230514059

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
BIOVAL GLOBAL VISION SRL cu sediul in comuna Gaiseni, str.
Principala, nr. 206, judetul Giurgiu, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
"Construire cladire cu destinatie agroalimentara (pentru conditionare-
procesare)", propus a fi realizat in comuna Floresti-Stoenesti, satul
Stoenesti, str. Parcului, nr. 32, cod postal 087076, CF 32229, nr. cad. 32229,
judetul Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.
Giurgiu in Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B si la sediul BIOVAL
GLOBAL VISION SRL din comuna Gaiseni, str. Principala, nr. 206,
judetul Giurgiu. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni-
joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
SC OMNIENERGY PRODUCTION SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "Parc eolian Hoceni - Dimitrie Cantemir", propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Hoceni si Dimitrie Cantemir, judetul Vaslui. Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul si studiul pot fi consultate la sediul APM Vaslui din mun. Vaslui, strada Calugareni, numarul 63, jud. Vaslui si la sediul Consiliului Judetean Vaslui din mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmvs.anpm.ro. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la: 1. Sediul Primariei Comunei Hoceni jud. Vaslui in data de 16.10.2023, incepand cu orele 10.00; 2. Sediul Primariei Comunei Dimitrie Cantemir jud. Vaslui in data de 16.10.2023, incepand cu orele 11.30. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate la sediul APM Vaslui pana la data de 16.10.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sos. Nordului, nr. 100E, Sect.1, in calitate de proprietar alaturi de: SANGIORZAN DANIELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Oras Buftea, Tarla 4, Parcela 31, Nr. Cad. 62053, titulari ai PUZ - PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 30.08.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Sep 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "DESFIINTARE STATIE MOBILA DISTRIBUTIE CARBURANTI" din localitatea Giarmata, Autostrada A1 Tronson Timisoara-Lugoj, km 47+650M Lot 3 Dreapta, CF nr. 405995, nr. Cad. 405995, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, jud. Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

ANUNT PUBLIC MEDIU - APM GIURGIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Sep 2023
S.C SERTEDRA SRL, cu sediul in localitatea Draganesti de Vede, jud. Teleorman, titular al activitatii: Statie de betoane mobila ecologica, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Marsa , Tarla 73 , parcelele 484 - 488 judetul Giurgiu. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM GIURGIU, pe durata derularii procedurii de autorizare.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
24 Sep 2023