Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. Gaztub Enterprise S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Demontare conductă de gaz Strejești- Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1- propus a fi amplasat in orașul Scornicești, satele componente ale orașului Scornicești, județul Olt Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul S.C. Gaztub Enterprise S.R.L., jud. Olt, in zilele de
luni- vineri, intre orele 9.00- 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

Grafix Titular Proiectului Construire Hale

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
SC EURO TOP GRAFIX SRL, titular al proiectului:CONSTRUIRE HALE cu FUNCTIUNEA de DEPOZITARE si BIROURI, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, AMENAJARE INCINTA ANEXE si UTILITATI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare; NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ;de către:Agenția pentru Protecția Mediului.Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:CONSTRUIRE HALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, AMENAJARE INCINTA ANEXE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in:Jud.ILFOV, Comuna CERNICA, sat.CALDARARU, T2, P33/4, nr.cad.54885. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului.Ilfov:Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 900-1200, precum și la următoarea adresă de internet:apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la:sediul A.P.M.Ilfov-Bucureşti, sector.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in termen de:10.zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunt Public Privind Solicitarea Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu S.N.G.N ROMGAZ S.A - FILIALA DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L. prin SC TEAM OIL SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"COLECTOR BUTIMANU - BILCIURESTI" propus a fi amplasat in BUTIMANU, COJASCA, RACARI, jud DAMBOVITA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. DAMBOVITA din municipiul TARGOVISTE, str. CALEA IALOMITEI, nr.1, jud. Dambovita si la sediul primariilor BUTIMANU, COJASCA, RACARI, in zilele de L-V, orele 9 - 12. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. DAMBOVITA.

Lebosol Romania Avand Sediul Afumati Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
SC LEBOSOL ROMANIA SRL avand sediul in Afumati, sos .Bucuresti- Urziceni, nr.66 titular al planului/ programului -PUZ- construire doua hale cu birouri P+1E cu functiunea de servicii- comert,depozitare ingrasaminte chimice si marfuri generale- comuna Afumati, Tarla 102, Parcela 388/13, Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15zile de la data publicarii anuntului.

Chara Developers Avand Sediul Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
SC CHARA DEVELOPERS SRL avand sediul in Bucuresti, str. Intrarea Sectorului, nr. 10 titular al planului/programului- PUZ- construire ansamblu der locuinte individuale dispuse izolat cu zona mixta de locuinte comert si servicii, regim de inaltime S+P+2E, utilitati- comuna Corbeanca, sat Tamasi, str. Pomilor, Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Ingka Investments Forest Assets Prin Omni

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL (prin SC OMNI SRL) titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținand S.C. INGKA INVESTEMNTS FOREST ASSETS S.R.L., București, organizat in U.P. III Valea Neagră-Motnău, intocmit pentru suprafața de 5738,8 ha", amplasament comunele: Andreiașu de Jos, Bolotești, Broșteni, Carligele, Chiojdeni, Gura Caliței, Jitia, Mera, Poiana Cristei, Vintileasca și Cotești, judeţul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra definitivării Raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice a acestuia in data de 26.04.2021 la ora 15,00, la sediul OS INGKA INVESTMENTS SRL din Focșani, Strada Valcele, nr. 26. Amenajamentul Silvic și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, Str.Dinicu Golescu, nr.2 şi la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. din Focșani, Strada Valcele, nr. 26, de luni pană joi intre orele 8.00-16.00 și vineri intre orele 8.00-14.00. Observaţiile și sugestiile vor fi transmise in scris și sub semnătură, la sediul APM Vrancea, pană la data dezbaterii publice (26.04.2021).

Primaria Comunei Branesti Sediul Comuna

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
PRIMARIA COMUNEI BRANESTI, cu sediul in comuna Branesti, jud. Ilfov, strada I.C. Bratianu, nr. 69, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ATELIER SCOALA, LABORATOR DIDACTIC - PARC DENDROLOGIC COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU", COMUNA BRAMNESTI, JUD. ILFOV, propus a fi amplasat in comuna Branesti, Jud. Ilfov, strada Slt. Petre Ionel, nr. 4, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediu A.P.M Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Primariei Branesti, comuna Branesti, jud. Ilfov, strada I.C. Bratianu, nr. 69. Observatiile publicului se primesc zilnic la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILVOV, din str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti.

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU BIŢOIU IRINEL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE, CONSTRUIRE ANEXA P+M, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ORGANIZARE ŞANTIER, propus a fi amplasat in BDUL FERDINAND, NR 54, LOT 2 SI LOT 4, SINAIA, JUD PRAHOVA, NR CADASTRAL 25051 SI 25137. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ANPM Prahova, Str. Gr. Gh.Cantacuzino, nr 306, Ploieşti și la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, Bdul Carol I, nr. 47, Sinaia, in zilele de Luni- Vineri, intre orele 9:00- 16:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM PRAHOVA.

Anuntul Public Nicprem Impex Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
ANUNTUL PUBLIC. NICPREM IMPEX S.R.L., Bucuresti-Str.Racari, nr.5, sector 3, Hala productie, parter, Corp.51A, sector 3, avand nr.de inregistrare in registrul comertului:J40/14627/02.08.1994, C.U.I.nr.16024769, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatiile:Fabricarea altor produse din material plastic, cod.CAEN.2229, Fabricarea altor echipamente electrice si electronice, cod.CAEN.2790, desfasurate in Bucuresti, Str.Racari, nr.5, sector 3, Hala productie, parter, Corp.51A, sector 3. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei.LUKOIL), intre orele:9.00-12.00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M.Bucuresti in termen de 10.zile de la data publicarii prezentului anunt.

Aeroporturi Bucuresti Titular Proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
CN Aeroporturi Bucuresti, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ILFOV in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Realizare instalatie provizorie de evacuare a apelor incarcate cu solutie de degivrare la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA, propus a fi amplasat in Calea Bucurestilor nr. 224 E. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 - 13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmif.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Seicean Gheorghe Seicean Veronica Voislava

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
SEICEAN GHEORGHE, SEICEAN VERONICA VOISLAVA, MARTON ZOLTAN SI MARTON MELINDA, titulari ai planului "PUZ-Productie nepoluanta,depozitare si servicii", comuna Giarmata, extravilan, CF nr. 411117 (CF vechi 403026) nr. cad 411117 ( cad vechi A197 /3/2 ), jud Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/ 2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18- 18A, Timisoara.

Anunt Public Conformitate Prevederile Privind

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/ 2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC AGRODAR SRL. SEDIU Judet Tulcea, Comuna Jijila strada Fermei nr. 9. TELEFON/ FAX 0746114958. ACTIVITATEA: Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN -0141, Activitati dupa recoltare cod 0163. AMPLASARE OBIECTIV Comuna IC BRATIANU extravilan si Smirdan. SCOPUL ATIVITATII: Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN -0141 Activitati dupa recoltare cod 0163. PREZENTAREA ACTIVITATII: In extravilanul comunei IC Bratianu si Smirdan se desfasoara activitatea de cultura a cerealelor grau, porumb, rapita, floarea soarelui si soia. Unitatea desfasoara urmatoarele activitati conform codurilor CAEN: Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN -0141Activitati dupa recoltare cod 0163. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/ 510622 fax 0240/ 510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Anun Public Titular Composesoratul Duri

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
I-Anunţ public- Titular COMPOSESORATUL DE PĂDURI TEREN iN DEVĂLMĂȘIE PLAIURILE MUȘETEȘTILOR cu sediul in localitatea Com. Mușetești Sat Mușetești, Jud. Gorj anunță elaborarea primei versiuni a planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținand COMPOSESORATULUI DE PĂDURI TEREN iN DEVĂLMĂȘIE PLAIURILE MUȘETEȘTILOR, județul Gorj- U.P I Obștea Plaiurile Mușeteștilor, jud. Gorj" şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76, zilnic intre orele 10 -14. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Gorj in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Auto Zetec Titular Activitatii Intretinerea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
AUTO ZETEC CAR SRL, titular al activitatii -Intretinerea si repararea autovehiculelor- cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 2, str. Maliuc nr. 5-15, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, Tel: 0214306677, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Comuna Topolovatu Mare Titular Planului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
COMUNA TOPOLOVATU MARE titular al planului "PUZ- Zona rezidentiala, functiuni complementare, servicii si dotari de cartier", comuna/localitatea Topolovatu Mare, CF. nr. 404561, nr. cad. 404561, CF. nr. 405012, nr. cad. 405012, CF. nr. 405013, nr. cad 405013, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu bRebreanu, nr. 18-18A, Timisoara

Grigorescu Nicolae Victorin Mihai Moro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
Grigorescu Nicolae Victorin Mihai, Moroșanu Constantin Eugen, Antal Cristina și Guiman Robert George, titularii planului -Amenajamentul fondului forestier proprietate privată- UP I Oboare-Deleanu-, UAT Moroeni, judeţul Damboviţa, anunţă publicul interesat că planul menţionat necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, conform Deciziei etapei de incadrare nr. 4/ 04.03.2021 emisă de APM Damboviţa. Decizia poate fi contestată in instanţă. Publicul interesat care se consideră vătămat se poate adresa APM Damboviţa, in termen de 30 zile de la publicarea anunţului.

Erbiceanu Elisabeta Alecu Bogdan Ionu Alecu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
Erbiceanu Elisabeta, Alecu Bogdan Ionuț C-tin şi Alecu Gheorghe, titularii planului- Amenajamentul fondului forestier proprietate privată- UP I Camaraşu-, UAT Brezoaele, judeţul Damboviţa, anunţă publicul interesat că pentru planul menţionat, Decizia etapei de incadrare nr. 24/01.03.2021 emisă de APM Damboviţa este de adoptare fără aviz de mediu. Decizia poate fi contestată in instanţă.

Tehnocomputer Sediul Bucuresti Preciziei

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
S.C. TEHNOCOMPUTER S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, str.Preciziei nr. 3W, etaj 1, biroul 11, sect.6, inregistrata la ONRC sub nr. J40/2561/1995, CUI- 7166842, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor- CAEN- 4677, desfasurata in str.Preciziei nr.3W, sect.6, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul A.P.M. Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1, (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9- 12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M .Bucuresti, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Subsemnatul Cojocaru Radu Spiridon Proprietar

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
Subsemnatul Cojocaru Radu Spiridon, proprietar al terenului situat in orasul Bragadiru, Str. Crisul Repede, nr. cad. 127535, in suprafata de 116000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil; pentru documentatia REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE ZONA LOCUINTA LOTIZARE. Documentatia a fost depusa spre consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 18.01.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, Sector 1, Str. General Gheorghe Manu nr. 18, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt Privind Elaborare Plan Urbanistic

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
Anunt privind elaborare plan urbanistic de detaliu (P.U.D.)conform legii 350/2001 si completarile ulterioare) in BUCURESTI, SECT.3, str.Nucului nr..35-37. S.C. HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL aduce la cunostinta publicului inițierea P.U.D.BUCURESTI SECT.3, str.Nucului nr..35-37 cu functiunea parter comercial și locuinte colective 2S+P+7E conform certificatului de urbanism nr.1570 din 24.09.2019, si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiator, S.C.HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL elaborator B.I.A. Konstantinos Sarantakos, documentatia poate fi consultata la Direcția de Urbanism Primaria sect.3 si la adresa Calea Dudesti, nr.191 Sect.3 incepand cu data de 02.03.2021 timp de 20 zile intre orele 10.00-17.00.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
24 Mar 2023