Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Citatii / Somatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 08 Jul 2024
Parata Burileanu Marinela Luminita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara ,str.Gornistilor, nr.7, sc.A, ap.3, judetul Timis, este chemata in judecata la Judecatoria Timisoata, P-Ta Tepes Voda, nr.2A, de catre reclamantul Rossi Claudio pentru termenul de judecata din data de 30.10.2024, ora 10:00, Completul 8, sala 322 avand ca obiect partaj bunuri comune.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
NUMITII BURCUS IOAN SI SOTIA ROZSA MARIA, MICHI VASILE SI SOTIA MICHI ROZALIA, TOTI CU DOMICILIUL NECUNOSCUT SUNT CITATI LA JUDECATORIA TURDA, LA DATA DE 18.11.2024, ORA 9.00, IN CALITATE DE PARATI IN DOSAR NR. 15/328/2023.

Tribunal Ialomita. Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata, in nr Dosar 1965/33/2021, la Tribunal Ialomita Slobozia, in data de 24.09.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2024
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Brezoi sub nr. 988/198/2024, posesoarea Lazar Nicoleta Elena, CNP 2761209380889, domiciliata in com. Racovita, sat Racovita, jud. Valcea, a invocat dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului (teren) situat in com. Racovita, pct. ,,MLACA", jud. Valcea, in suprafata de 446 mp/ arabil intravilan, cu urmatoarele vecinatati: N - Str. Viroaga intre punctele 1-2-3-4-5, limita materializata gard de lemn; E - Drumul Comunal 8 nr. cadastral 36420, intre punctele 7-8-9-10-11, limita materializata gard de lemn, la S - Herghelegiu Florina Claudia, intre punctele 11-12-13, limita materializata gard de lemn, iar la V - Mitu Gheorghe, intre punctele 13-14-15-16-1, limita materializata gard de lemn. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 29 Jun 2024
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata nr.dosar 1965/330/2021 la Tribunal Ialomita Slobozia .

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: spatiul nr. 2 in suprafata de 36,82 mp, din Hala Agroalimentara "Piata Unirii" situata in municipiul Campia Turzii, piata Unirii, nr. 22, jud. Cluj, inscrisa in CF nr. 52198 Campia Turzii, sub A1.1, avand numar cadastral 52198-C1, care apartine domeniului public al municipiului Campia Turzii. Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. din 37 din 29.02.2024. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, sau se poate descarca in format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, sectiunea consiliul local/ acte administrative/hotarari de consiliu local 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.07.2024, ora 16.00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 18.07.2024, ora 16.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 19.07.2024, ora 11.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264.595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 27.06.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar 1097/295/2024 prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca petentul Veresan Florin cnp 1790411353973 cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet Avocat Calapis Nicolae din Sannicolau Mare str 16 Decembrie 1989 nr 9 judet Timis a formulat actiune civila de uzucapiune prin care solicita instantei sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 401915 Saravale nr top 422 reprezentand casa cu nr 20 si teren in suprafata de 863 mp. In baza art 1051 NCPC toti cei interesati sunt invitati sa faca opozitie cu precizarea ca in caz contrar in termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicatii se va trece la judecarea cererii presedinte Muresan Ruxandra Stefana grefier Nutas Liliana

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
ROMANIA
CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA
DOSAR NR. 2085/3/2018

DECIZIA CIVILA NR. 438A
Sedinta publica din data de 18.03.2021
Curtea constituita din:
PRESEDINTE: ILEANA RUXANDRA TIRICA
JUDECATOR: ELISABETA FLORESCU
GREFIER: CRISTINA-ALEXANDRA OPREA


CURTEA,
IN NUMELE LEGII
DECIDE:


Respinge ca nefondat apelul incident declarat de apelantul-parat INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", cu sediul in Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 9, sector 4, impotriva sentintei civile nr. 2503/11.11.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 2085/3/2018.
Admite apelul declarat de apelantele-reclamante CHIRILA MARIA LIGIA si CHIRILA MAGDALENA, ambele cu domiciliul ales la SCA Macovei&Asociatii, in Bucuresti, str. Principatele Unite nr. 38-40, etaj 2, ap. E17, sector 4, impotriva sentintei civile nr. 2503/11.11.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 2085/3/2018, in contradictoriu cu intimatii-parati INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", cu sediul in Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 9, sector 4 si MINISTERUL SANATATII, cu sediul in str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1.
Schimba in parte sentinta apelata, in sensul ca:
Admite in parte actiunea.
Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa plateasca reclamantei suma de 25.000 lei cu titlu de despagubiri.
Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa publice integral prezenta decizie in format .pdf pe pagina sa de internet, la categoria comunicatelor de presa, timp de 3 luni de la ramanerea definitiva a a hotararii.
Dispune publicarea, pe cheltuiala paratului INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", a dispozitivului deciziei de fata, in doua publicatii cotidiene nationale, o singura data, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii.
Respinge actiunea pentru rest.
Mentine sentinta sub aspectul solutionarii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Sanatatii.
Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa plateasca apelantelor-reclamante suma de 4530 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in prima instanta si in apel.
Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucuresti.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin milocirea grefei, astazi, 18.03.2021.
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
19 Jul 2024