Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 30 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Angajeaz Muncitorii Necalifica Post Pozitia

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 May 2022
SC Nic Ava srl
angajează muncitorii necalificați,un post in pozitia de spălător vase...rel la 075230990

Prin Cererea Inregistrata Rolul Judecatoriei

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 May 2022
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub dosar nr. 1007/248/2021, petentii TIMAR ELENA si TIMAR AUREL, ambii cu domicilul in orasul Intorsura Buzaului, strada Mihai Viteazul, nr 37, judetul Covasna, au invocat dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra: - imobilului teren, in suprafata de 6087 m.p., situat in Intorsura Buzaului, fn., judetul Covasna, in punctul numit "Lunca Sasilor", inscris in CF nr. 26298, nr. top. 2363/3/202, in suprafata de 6162 mp. Imobilul situat in Intorsura Buzaului, fn., judetul Covasna, in punctul numit "Lunca Sasilor", are ca vecinatati: la nord-est, proprietatea lui Bularca Teofil; la sud-est, drum DN10; la sud-vest, imobilul proprietatea lui Barbu lulian si la nord-vest canalul. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de la data emiterii somatiei si publicarea ei in conditiile legii.

Anunt Vanzare Prin Licitatie Publica Deschisa

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 May 2022
ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Iasi, cu sediul in str. Sararie nr. 16, localitatea Iasi, jud. Iasi, scoate la vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare: - deseu fier vechi, cantitatea aproximativa fiind de 30.262,00 kg., cu pret de pornire 1,45 lei/kg.; Cantitatea de fier vechi se afla la statia de pompare SPA Solonet, comuna Trifesti, jud. Iasi. Dupa adjudecare, cantitatile de fier vechi se vor ridica din locatia mai sus specificata numai dupa ce cumparatorul stabilit in urma licitatiei va achita vanzatorului valoarea rezultata din produsul cantitate estimata inmultita cu pretul de adjudecare. Cantarirea fierului vechi se va face la cantar verificat metrologic in prezenta delegatilor ANIF - Filiala Teritoriala Iasi. Valoarea totala de achitat de catre cumparator va rezulta in urma cantaririi si va fi egala cu produsul dintre pretul de vanzare lei/kg de fier vechi cu care s-a adjudecat licitatia si cantitatea totala de fier vechi rezultata in urma cantaririi. Diferenta dintre valoarea totala de achitat si suma achitata inainte de ridicarea cantitatii de fier vechi se va achita la ultima livrare. Deseurile de fier vechi vor fi ridicate, cantarite si achitate in conformitate cu prevederile contractului de vanzare-cumparare ce se va incheia intre ANIF - Filiala Teritoriala Iasi si cumparatorul stabilit in urma licitatiei. Cheltuelile ocazionale de taierea, incarcarea si transportul fierului vechi sunt in sarcina cumparatorului. Licitatia publica cu strigare va avea loc la sediul ANIF - Filiala Teritoriala Iasi din str. Sararie nr. 16, mun. Iasi, jud. Iasi, in data de 22.02.2022 ora 10.00. Taxa de participare la licitatie este de 400 lei pentru fiecare participant. Documentele necesare participarii la licitatie sunt: 1. Dovada achitarii taxei de participare la licitatie - conform caietului de sarcini; 2. Dovada platii garantiei de participare - conform caietului de sarcini; 3. Copie dupa Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si copie dupa CUI; 4. Autorizatie de mediu in copie; 5. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor; 6. Cerere de participare la licitatie cu numar de inregistrare; Operatorii economici interesati trebuie sa indeplineasca cerintele Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele de participare la licitatie se primesc incepand cu data de 01.02.2022 ora 9.00, pana pe data de 18.02.2022 ora 14.00. Conform Capitolului 5 art. 5.6 din HG 841/1995 actualizata, in cazul in care nu se adjudeca la prima licitatie, repetarea licitatiei va avea loc in data de 03.03.2022 si in data de 10.03.2022 ora 10.00, la aceiasi locatie.

Subsemnata Ciucanu Elena Calitate Administrator

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 May 2022
Subsemnata Ciucanu Elena, in calitate de administrator al societatii Development Food Inovation, CUI 39842128, Numar de inregistrare la registrul comertului J39/244/2019, cu sediul in Sat Coroteni, Comuna Slobozia Bradului, Strada Marin Preda nr. 5, cod postal 627307, T1 P 31- 32 -33, Judetul Vrancea, declar pierdut certificatul de inregistrare al societatii Development Food Inovation cu seria B nr. 3802698.

Eventualii Tenitori Legali Testamentari

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 May 2022
Eventualii moştenitori legali sau testamentari ai defunctului MIHUT RADU, decedat la data de 09.03.2021, cu ultimul domiciliu in Bucureşti, Str. Nada Florilor nr.6, Sector 2, CNP 1540331400347, sunt invitaţi să se prezinte la sediul Societăţii Profesionale Notariale COGNITIO din Bucureşti, Calea Călăraşilor nr.181, bloc 50, parter, sector 3, in data de 02 martie 2022, ora 10.30 pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctului MIHUT RADU. Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost introdusă de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 Bucureşti. in caz de neprezentare la termen, dezbaterea va avea loc in lipsă și se va procedaconform legii. Veţi avea asupra dvs. actul de identitate şi veţi aduce actele ce le dețineți in legătură cu această succesiune: certificate de stare civilă (naştere,căsătorie, deces), acte adopţie, certificat (hotărare) de divorţ, testament, titluri de proprietate privind imobilele defunctului ca: acte de vanzare, donație, partaj, extrase de carte funciară, hotăräri judecătoreşti, etc.

Pierdut Carnet Student Numele Iacovlev

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 May 2022
Pierdut carnet student pe numele Iacovlev Alexandru Cristian, il declar NUL.

Electrica Serv Vinde Prin Licitatie Strigare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 May 2022
Electrica Serv-SA vinde prin licitatie cu strigare 2 autovehicule, in data de 29.11.2021, ora 14. Relatii pe http://www.electricaserv.ro rubrica Anunt.

Anunt Intentie Vogt Charlie Sediul Maltopol

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 20 May 2022
ANUNT DE INTENTIE: IB VOGT CHARLIE S.R.L., având sediul în str. Maltopol, nr. 9C, et. 1, ap. 2, camera 4, sector 1, București, anunță publicul interesat asupra intenției de elaborare a documentației “PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDARE ELECTRICĂ”, dezvoltat în jud. Buzău, Municipiul Buzău, pe terenul identificat prin n.c. 64952.
Observații/comentarii si sugestii pot fi transmise in termen de 15 zile prin poștă la sediul primăriei Buzau, pe adresa Piata Daciei nr. 1 sau prin email: cristina.stoicescu@primariabuzau.ro

Anunt Deschidere Procedura Declarare Judecatoreasca

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
*Anunt deschidere procedura declarare judecatoreasca a mortii Subsemnatul, CHIREA ION, in calitate de fiu, anunt deschiderea procedurii de declarare judecatoreasca a mortii mamei mele, MANOLACHE MARIA, nascuta la data de 20.06.1936 in cadrul dosarului nr. 32758/212/2021 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta Orice persoana care are informatii despre numita MANOLACHE MARIA este invitata sa le comunice la dosarul 32758/212/2021.

Anunt Deschidere Procedura Declarare Judecatoreasca

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
*Anunt deschidere procedura declarare judecatoreasca a mortii Subsemnatul, CHIREA ION, in calitate de fiu, anunt deschiderea procedurii de declarare judecatoreasca a mortii mamei mele, MANOLACHE MARIA, nascuta la data de 20.06.1936 in cadrul dosarului nr.32758/212/2021 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta Orice persoana care are informatii despre numita MANOLACHE MARIA este invitata sa le comunice la dosarul 32758/212/2021.

Anunt Public Anpm Gregor Properties Titular

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
*ANUNT PUBLIC ANPM. SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Pierdut anexa Certificatului de clasificare nr.27689

Valabil in:
Diverse Harghita
     Publicat in: 18 May 2022
ANUNT LICITATIE PUBLICA Comuna Bilbor, cod de identificare fiscala 4246092, cu sediul in Comuna Bilbor, Nr. 120, judetul Harghita, telefon +40 266355004, fax +40 266355504, e-mail primaria_bilbor@yahoo.com , organizeaza in data de 27.04.2021, ora 8 , la sediul primariei, licitatie publica pentru inchirierea pasunilor (pajistilor permanente) aflate in proprietatea privata a Comunei Bilbor. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primarie Comunei Bilbor. Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 50 lei si se poate achita cu cardul la casieria Primariei Comunei Bilbor sau prin Foaie de varsamant in contul RO14TREZ35421E305000XXXX, Trezoreria Toplita. Oferta se depune intr-un singur exemplar, la sediul primariei din Comuna Bilbor nr. 120, Judetul Harghita, cod postal 537020, pana la data de 26.04.2021, ora 14. Informatii suplimentare la Primaria Comunei Bilbor , Secretar general-Runcan Dan Adrian, tel. 0266/355.004, fax 0266/355.504, 0755/943.454. e-mail primaria_bilbor @yahoo.com.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Diverse Suceava
     Publicat in: 18 May 2022
COMUNICAT IMPORTANT • Urmare a Hotararii Consiliului Judetean Suceava nr.54 din 30.03.2021 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea spatiilor de functionare a structurilor Consiliului Judetean Suceava, Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava aduce la cunostinta publicului schimbarea sediului incepand cu data de 01.04.2021 la adresa: strada Nicolae Balcescu, nr.2, municipiul Suceava, aceasta fiind si adresa de corespondenta. Informatii referitoare la cele mentionate in prezentul comunicat se gasesc pe site-ul http://djdpsuceava.ro sau pot fi obtinute la tel. 0230 211 010

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 18 May 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC/PF STREET BUSINESS MARKET S.R.L. (fosta denumire HERASTRAU FOOD AND BEVERAGE S.R.L.), titular al proiectului CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+11E+Eth LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+11E+Eth LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, str. Bratarii, nr.2. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 18 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE, PRODUCTIE SI BIROURI P+1E, propus a fi amplasat in str. T41, P 159/C14, 159/15, lot 2, N.C. 56562, com. Tunari, jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION S.R.L. din Str. Putul lui Zamfir, nr. 37, etaj 5, sector 1, Bucuresti Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului

Valabil in:
Diverse Cluj-Napoca
     Publicat in: 18 May 2022
In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 1798/2007 P.F. Maris Ioan, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu , obiectivul PASTRAVARIE Negreni. Eventuale sugestii si reclamatii se vor depune la A.P.M. Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 99, in zilele de luni - joi intre orele 09 - 14 si vineri intre orele 09 - 13.

IALOMITA. ANUNT PUBLIC. Societatea EVERIS CONSULTING SRL,

Valabil in:
Diverse Ialomita
     Publicat in: 18 May 2022
IALOMITA. ANUNT PUBLIC. Societatea EVERIS CONSULTING SRL, cu sediul social in Localitatea Otopeni, Str. Libertatii nr. 14-16, Jud. Ilfov,Inregistrata la Registrul Comertului sub J J23/5925/2020, CUI RO15671306, titular al activitatii de DEPOZITARE DESEURI RECICLABILE la adresa punctului de lucru din Mun. Urziceni, Soseaua Urziceni- Ploiesti, Km 3, Judet Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ialomita: Strada Mihai Viteazu, nr.1, loc. Slobozia, jud. Ialomita. Telefon: 0243232971, Fax: 0243215949, Luni - Joi: 8.00- 16.30. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita.

ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie

Valabil in:
Diverse Bihor
     Publicat in: 18 May 2022
ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu plic inchis 1) Informatii privind vanzatorul : Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei: Vanzare 2 (doua) parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, identificate cu nr. cadastrale 209044 si nr.top.3703/3. 3) Data limita de depunere a ofertelor: 05 mai 2021, ora 10:00, la sediul vanzatorului. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 06 mai 2021, ora 14:00. 5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 06 mai 2021, ora 14:30. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica

Valabil in:
Diverse Bihor
     Publicat in: 18 May 2022
ORADEA. Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu plic inchis 1) Informatii privind concesionarul : Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro 2) Informatii privind obiectul licitatiei: Concesionare 2 parcele de teren, cu suprafata de 250 mp fiecare, situate in Oradea Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuinte familiale - Sesiune a XIII-a; 3) Data limita de depunere a ofertelor: 05 mai 2021, ora 10:00, la sediul cocesionarului. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 06 mai 2021, ora 10:00. 5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 06 mai 2021, ora 13:30. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
25 May 2022