Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Zinc Sediul Bucuresti Bartru Vacarescu

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 Dec 2023
S.C. PK ZINC S.R.L. cu sediul in mun. Bucuresti, str. Bartru Vacarescu,nr.201, et. 11, sector 2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conlorm H.G. nr. 1076/ 2004 privind stabilirca procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, respectiv ca planul ,,CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, împrejmuire, amenajări parcări, alei auto și pietonale, accesuri, semnalistică rutieră, spații verzi, amenajare și construire zone tehnice, branșare la utilități și instalații de utilizare aferente, amplasare semnale publicitare și totemuri, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele, Str. Babadag, Municipiul Tulcea”, propus a se realiza in intravilanul mun. Tulcea, str. Babadag nr. 112, 172 Bis, 174 sau identificat prin nr. cf. 32779; 31034; 32798; 32793; 32788; 30006, nr. cadastrat 32779; 31034; 32798; 453; 3589; 3703, jud. Tulcea, avand ca titular S.C. PK ZINC S.R.L. nu necesita evaluare de mediu si urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Motivele care au stat la baza luarii deciziei:
- U.A.T Municipiul Tulcea a emis Avizul de Opoftunitate nu. 15 din 06.06.2023 pentru elaborarea planului urbanistic zonal pentru construire centru comercial, împrejmuire, amenajări parcări, alei auto și pietonale, accesuri, semnalistică rutieră, spații verzi, amenajare și construire zone tehnice, branșare la utilități și instalații de utilizare aferente, amplasare semnale publicitare și totemuri, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele, Strada Babadag, municipiul Tulcea, pentru P.O.T. maxim propus de 60%, C.U.T. maxirn propus de 1, spatii verzi 15%.
- Zona supusa reglementarii este in suprafata de 46.993,60 mp este compusa din 7 terenuri
libere de constructii si un teren in suprafata de 16759 mp care are 26 corpuri de constructii care se afla partial in intravilanul si partial in extravilanul mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 172,
172 Bis, 174, jud. Tulcea. Suprafala studiata care a generat PUZ este de 848602 mp.
- Planul, analizeaza conditiile de realizare a unui centru comercial cu functiuni comerciale si de servicii, asigurarea acceselor, circulatiilor si a necesarului de locuri de parcare si garare corespunzatoare functiunii propuse, cu regim de inaltime maxim P+M+E+E tehnic.
- Din total suprafata, constructiile vor ocupa 28196.16 mp (60%), C.U.T.=1, aleile carosabile si
pietonale, parcarile vor ocupa 11748,49 mp (25%) si spatiile verzi vor ocupa 7049.04 mp (15%). La nivel de utilitati, in zona exista posibilitatea racordarii investitiei la: apa, canalizare, electricitate, gaze si telefonie. Servirea edilitara se va realiza si finanta prin grija investitorului
prin extinderea retelelor existente din apropiere.
Planul nu se suprapune cu arii naturale protejate.
Informatiile cu privire la planul mentionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.lsaccei, nr.73 (Cladirea Donaris), etai 3, tel.0240510622, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se vor primi in scris la APM Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 Dec 2023
Autorizatia de construire nr. 294/140528 din 24.11.2023, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti. "Desfiintare constructie existenta, construire locuinta unifamiliala P+1E si refacere imprejmuire", pe imobilul din str. Oastei nr. 24A, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. de carte funciara 209067.

Anun Public Autoriza Mediu Wood Pellets

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2023
Anunţ public autorizaţie de mediu

SC WOOD PELLETS&COAL SRL, cu sediul în Bucuresti,sector1,str.Coralilor,nr.105A,ap.7,et.1, anunţă publicul interesat asupra depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea cod: CAEN 1629-fabricarea altor produse din lemn,fabricarea articolelor din pluta,paie si alte materiale vegetale impletite la punctul de lucru situat în Com.Sita Buzaului,Sat Zabratau,nr. 994, Jud. Covasna.
Observaţii sau reclamaţii se pot depune la sediul APM Covasna, Sf. Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, jud. Covasna, în termen de 30 zile de la apariţia prezentului anunţ.

Ocpi Suceava Anun Publicarea Documentelor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Nov 2023
OCPI Suceava anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.12, 13 și 15 UAT Milișăuți, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice. Data de început a afișării 27.11.2023; Data de sfărșit a afișării 26.01.2023 la sediul Primăriei oraș Milișăuți.

Anun Public Babylonia Resort Sediul Constan

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2023
Anunț public. SC Babylonia Resort SRL sediul in Constanța, Costinești, str. Principală nr.2D solicită de la Agenția de Protecție a Mediului obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul HOTEL-RESTAURANT amplasat in localitatea Costinești, str. Principală nr. 2D, jud. Constanța. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul APM. Constanța, str. Unirii nr. 23, telefon 546696

Anunt Public Conformitate Prevederile Privind

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2023
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC TITALNIC SRL. SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Vacareni, strada Principala 173, TELEFON/ FAX: 0745615106. ACTIVITATEA: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare (abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/ an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512); Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. AMPLASARE OBIECTIV Comuna Vacareni strada Principala nr 173. SCOPUL ATIVITATII: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare (abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512); Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. PREZENTAREA ACTIVITATII: In intravilanul comunei Vacareni se desfasoara activitatea de crestere a pasarilor , abatorizare si transport rutier de marfuri. Unitatea desfasoara urmatoarele activitati conform codurilor CAEN: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147
(Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare( abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/ an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512). Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant
ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Steinweg Romania Anuna Publicul Interesat

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2023
Sc Steinweg Romania srl anuna publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE SI DEZVOLTARE PORT CONSTANTA SUD PRIN CREARE DE FACILITATI DE OPERARE A CONTAINERELOR SI MARFURILOR IN ZONA ADMINISTRATA DE CATRE C. STEINWEG ROMANIA SRL, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV DE BIROURI, PLATFORME INCARCARE MARFA, ANEXE: 2 CABINE POARTA, AMPLASARE BARIERE, POST TRAFO, FOSA APE MENAJERE, 2 BAZINE DE RETENTIE, 2 SEPARATOARE DE HIDROCARBURI, RAMPA CONTROL VAMAL, DEPOZIT PIBSE SI ATELIER REPARATII AUTO, TOTEM PUBLICITAR CU RECLAME LUMINOASE, REALIZARE RACORDURI UTILITATI, ILUMINAT PUBLIC STRADAL DE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER propus a fi amplasat in Judetul Constanta, mun. Constanta, incinta Port, zona Port Constanta Sud- Agigea, Platforma 3 InformaJiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta și Steinweg Romania, Constanta bdul Tomis nr 30 et 1 in zirele de L-V intre orele 9-16. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
Consortiul Igf Expert Consult
Ipurl - Casa de Insolventa KSI
Ipurl prin Igf Expert Consult Ipurl
notifica deschiderea procedurii
generale de insolventa
impotriva debitorului SC Bonjour
BM Srl prin sentinta nr. 291 din
data de 06.11.2023 pronuntata
de Tribunalul Olt in dosarul
2275/104/2023. Creditorii pot
depune cerere de admitere a
creantei in conditiile urmatoare:
Termen depunere cereri creante:
15.12.2023; Tabel preliminar:
05.01.2024; Tabel definitiv:
30.01.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
European Lex Insolvency IPURL
notifica deschiderea procedurii
generale a falimentului in
dosarul nr. 4627/105/2023
aflat pe rolul Tribunalul
Prahova prin incheierea
de sedinta din 20.11.2023
privind pe debitoarea ESAT
IARY RECRUITMENT SRL cu
termenele: inregistrare cereri
de admitere a creantelor in
tabelul preliminar 05.01.2024
intocmirea tabelului preliminar
al creantelor 25.01.2024,
termen pentru solutionarea
eventualelor contestatii
formulate impotriva tabelului
preliminar al creantelor si
intocmirea tabelului definitiv
al creantelor 19.02.2024,
adunarea creditorilor in data
de 30.01.2024.Alte informatii
la Tel.0736.512.009 .E-mail:
europeanlexinsolvency@gmail.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
Administratorul judiciar CII
Lazar Mihaela anunta creditorii
S.C. Gedapam Trade Com SRL,
cu sediul social in Braila, Aleea
Policlinicii, nr.6, bloc G10, Sc.3,
parter, ap.42, jud.Braila, CUI
44292756, J09/431/2021,
faptul ca Tribunalul Braila a
dispus deschiderea procedurii
generale de insolventa in
conformitate cu prevederile
Legii nr.85/2014 in Dosarul
nr.1804/113/2022. Termenul
limita pentru depunerea
creantelor la 10.01.2024.
Informatii privind procedura de
insolventa a debitoarei puteti
obtine accesand: www.bpi.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
European Lex Insolvency IPURL
notifica deschiderea procedurii
generale a falimentului in
dosarul nr. 4627/105/2023
aflat pe rolul Tribunalul
Prahova prin incheierea
de sedinta din 20.11.2023
privind pe debitoarea ESAT
IARY RECRUITMENT SRL cu
termenele: inregistrare cereri
de admitere a creantelor in
tabelul preliminar 05.01.2024
intocmirea tabelului preliminar
al creantelor 25.01.2024,
termen pentru solutionarea
eventualelor contestatii
formulate impotriva tabelului
preliminar al creantelor si
intocmirea tabelului definitiv
al creantelor 19.02.2024,
adunarea creditorilor in data
de 30.01.2024.Alte informatii
la Tel.0736.512.009 .E-mail:
europeanlexinsolvency@gmail

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
NEXT GENERATION INSOLVENCY
IPURL, lichidator judiciar
provizoriu desemnat, notifica
deschiderea falimentului
impotriva S.C. ERIDOM
TRANSPORT S.R.L., CUI:
41684208, J05/2262/2019,
cu sediul in Diosig, str.Narcisei,
nr.69, jud.Bihor, conform
Incheierii nr.472/F/2023 din
22.11.2023, pronuntata in
dosarul nr.4278/111/2023,
aflat pe rolul Tribunalului
Bihor. Termen de judecata:
29.02.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de lichdator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII

DFC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.,
cu sediul in Arad, str. Gorunului, nr. 17, O.R.C. J 02/784/2020, C.U.I. RO 42774880, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014.
Prin Incheierea civila nr. 271, din data de 20.11.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 3525/108/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 08.01.2024 Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 26.01.2024
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Premier Restaurants Romania Sediul Nicolae

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Nov 2023
“SC. Premier Restaurants Romania SRL, cu sediul in Sos. Nicolae Titulescu, nr 4-8, cladirea America House- aripa de vest, et 5,sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu C.U.I nr.6205722, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de Restaurante, cod CAEN 5610 desfasurata in Soseaua Vitan Barzesti nr 7A ,Sector 4, Bucuresti.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt".

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2023
20 Noiembrie, 2023 "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe -Comuna Moara Vlasiei" COMUNA MOARA VLASIEI cu sediul in MOARA VLASIEI, judet (sector) Ilfov, adresa JUD. ILFOV, SAT MOARA VLASIEI COM. MOARA VLASIEI, SOS. EROILOR, NR.199, cod postal 077130, tel. 0212672135, fax: 0212672056, e-mail: registratura@ primariamoara-vlasiei.ro, cod fiscal1 4532477, reprezentata prin Primar Filip Andrei, anunta in calitate de beneficiar semnarea contractului de finantare nr. 920DOT⁄ 2023 si derularea incepand cu luna august a acestui an, prin proiectul intitulat "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe-Com.Moara Vlasiei", cod F-PNRR-Dotari- 2023- 1975, finantare acordata prin: prin Uniunea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe" Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, PNRR/ Pilonul VI. Politici pentru noua generatie/ Componenta C15: Educatie o Reforma 4.Crearea unei rute profesionale complete pentru invatamantul tehnic superior Investitia 13.Echiparea laboratoarelor informatice din scolile de educatie si formare profesionala(EFP) si Investitia 14.Echiparea atelierelor de practica din unitatile de invatamant profesional si tehnic si o Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatiei Investitia 9.Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum si o Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar Investitia 11.Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare si laboratoarele/ atelierele scolare. Valoarea totala a Contractului de finantare este de 1.688.640,94 lei , din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum 1.416.696,00 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 269.172,24 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 2.772,70 lei. Data de incepere a proiectului este 17 August 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai tarziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finantare. Obiectivul general al proiectului consta in dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din cadrul UAT MOARA VLASIEI, jud.ILFOV, in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv. Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la componenta Educatie -PNRR C15 prin:o asigurarea infrastructurii si resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatica, laboratorului de chimie si a salilor de clasa cu echipamente TIC. o indeplinirea standadelor de calitate in salile de clasa prin achizitionarea de mobilier modern si materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximala a potentialului fiecarui copil in functie de aptitudinile si interesele fiecaruia: 29 de sali de clasa, 1 laborator laborator fizica, 1 laborator chimie, 1 laborator biologie, 1 cabinet de asistenta psihopedagogica, 1 sala de sport, vor fi dotate cu mobilier specific si materiale didactice. o se asigura transformarea digitala a unitatilor de invatamant vizate de proiect. Date de contact beneficiar: COMUNA MOARA VLASIEI Primar: Filip Andrei-Emil, tel. 0212672135, fax 0212672056, e-mail: registratura@primariamoara-vlasiei.ro

Ziua Doamnelor Domnilor Face Primul Spre

Valabil in:
Diverse Arad
     Publicat in: 17 Nov 2023
Bună ziua, doamnelor și domnilor Faceți primul pas spre obținerea permisului de conducere Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați WhatsApp +40 721659980

Macea Fotovoltaic Anunta Emiterea Autorizatiei

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 09 Nov 2023
MACEA FOTOVOLTAIC SRL anunta emiterea autorizatiei de construire nr. 19/31.10.2023 de catre Primaria Macea, jud. Arad, pentru Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si record la reteaua electrica.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 09 Nov 2023
Subsemnatii Batala Florin-Petrut si Batala Petronela- Lenuta, domiciliati in Orasul Constanta, str. Theodor Sperantia, nr. 38-40, Bl.18B Sc.B, Et.3, Ap.23, Judetul Constanta, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23.1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23. 3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; Autorizatia de Construire nr. 801/27.09.2023, emisa de Primaria Orasului Constanta, Judetul Constanta; Titlul/ descrierea proiectului: "DESFIINTARE PARTIALA, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE CORPURI C1 SI C2, REZULTAND UN SINGUR IMOBIL CU REGIM DE INALTIME PARTER-LOCUINTA UNIFAMILIALA, DESFIINTARE CORP C3 SI IMPREJMUIRE TEREN"

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 06 Nov 2023
Ciric Daniel-Angelin, Ciric Lenuta, domiciliati in comuna Insuratei, Strada Brailei, nr.9B, judetul Braila, anunta ca au intrat in posesia Autorizatiei de Desfiintare nr. 57 din 01.11.2023 pentru "Desfiintare Constructii Existente Lucrari executate fara Autorizatie conform proces verbal de contraventie nr. 002283/20.03.2023", pentru imobil situat in Statiunea Mamaia, Gradina Teatru de Vara Perla, judetul Constanta.
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
06 Dec 2023