Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 Oct 2022
ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA In temeiul prevederilor art.7, alin.(5) si alin.(7) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art.43 din Hotararea Guvernului nr.359/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor/acordurilor cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, S.C. ACVATERM S.A., cu sediul in:Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau, tel.0238565356, fax.0238565356, adresa e-mail: acvaterm.rs@gmail.com , in calitate de autoritate contractanta , lanseaza prezenta Solicitare de oferte tehnice si de pret in vederea realizarii achizitiei publice de lucrari de executie pentru obiectivul "CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE" Modalitatea de atribuire: Procedura simplificata - achizitie directa Sursa de finantare: Bugetul propriu Detalii anunt: Executie lucrari pentru obiectivul "CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE" Tip anunt: Achizitie directa Tip contract: Contract de lucrari - executie constructii civile Denumire achizitie: Executie lucrari de constructii civile pentru obiectivul investitional "CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE" Cod CPV: 45210000-2 Descrierea contractului: Executantul se obliga sa realizeze lucrarile conform Caietului de sarcini si Documentatiei tehnice de proiectare-avizare din cadrul obiectivului de investitii "CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE" Lucrarile se vor deconta pe baza de situatii de lucrari (tip deviz) verificate si insusite de catre beneficiar. Valoarea estimata: 450.000,00 lei fara T.V.A. Termen de depunere a ofertelor: 12.OCT.2022 ora 12.00 ( ofertele se pot depune direct la sediul SC ACVATERM SA sau pe adresa de e-mail )

Anunt Achizitie Directa Temeiul Prevederilor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 Oct 2022
ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA


In temeiul prevederilor art. 7 , alin. (5) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din Hotararea Guvernului nr. 359/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor / acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
S.C. ACVATERM S.A. , cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau, tel.0238565356, fax.0238565356, adresa e-mail: acvaterm.rs@gmail.com , in calitate de autoritate contractanta , lanseaza prezenta Solicitare de oferte tehnice si de pret in vederea realizarii achizitiei publice de lucrari de executie pentru obiectivul “CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE”

Modalitatea de atribuire: Procedura simplificata - achizitie directa

Sursa de finantare: Bugetul propriu

Detalii anunt: Executie lucrari pentru obiectivul “CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE”

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Contract de lucrari – executie constructii civile

Denumire achizitie: Executie lucrari de constructii civile pentru obiectivul investitional “CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE”

Cod CPV: 45210000-2

Descrierea contractului: Executantul se obliga sa realizeze lucrarile conform Caietului de sarcini si Documentatiei tehnice de proiectare-avizare din cadrul obiectivului de investitii “CONSTRUIRE GARAJ UTILAJE SI CLADIRE VESTIARE”

Lucrarile se vor deconta pe baza de situatii de lucrari (tip deviz) verificate si insusite de catre beneficiar.

Valoarea estimata: 450.000,00 lei fara T.V.A.

Termen de depunere a ofertelor: 12.OCT.2022 ora 12.00 ( ofertele se pot depune direct la sediul SC ACVATERM SA sau pe adresa de e-mail )

Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 Oct 2022
Unitatea administrativ - teritoriala Beba Veche din judetul Timis anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11 ,14 ,15 ,27 ,31 ,35, 37 ,42 ,51 ,53 ,54 ,55 , 57, 63, 64, 67 ,68 ,77 ,78, 85, 87, 98, 99 ,102 , 103, 106 ,118 , 122 ,130 , 155, 156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 , 164 ,165 , 166, 167, 168, 169 ,170 ,171 , 172" , incepand cu data de 14.10.2022 si pana in data de 12.12.2022 , la sediul Primariei Comunei BEBA VECHE pe pagina de internet a ANCPI, conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata cu modificari si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara , de luni pana vineri , in intervalul orar 10:00-14:00.

Unitatea Administrativ Teritorial Beba

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 Oct 2022
Unitatea administrativ – teritorială Beba Veche din județul Timiș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11 ,14 ,15 ,27 ,31 ,35, 37 ,42 ,51 ,53 ,54 ,55 , 57, 63, 64, 67 ,68 ,77 ,78, 85, 87, 98, 99 ,102 , 103, 106 ,118 , 122 ,130 , 155, 156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 , 164 ,165 , 166, 167, 168, 169 ,170 ,171 , 172” , începând cu data de 14.10.2022 și până în data de 12.12.2022 , la sediul Primăriei Comunei BEBA VECHE pe pagina de internet a ANCPI, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificări și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară , de luni până vineri , în intervalul orar 10:00-14:00.

Consiliul Administra Complexului Educa

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 Oct 2022
Consiliul de administrație al Complexului Educațional Laude-Reut, cu sediul in București ,str. Mircea Voda , nr.20-22, sector 3, tel.0318055772, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre in perioada 7XI-28XI:
profesor invatamant primar titulari 2 posturi, suplinire 1 post
profesor limba romana suplinire 1 post,
consilier psihopedagog suplinire 1 post
profesor educație fizica titular 1 post
profesor educație plastica suplinire1 post

CITATIE IALOMITA. Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 30 Sep 2022
Se citeaza numita CLOSCA ELENA cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Tandarei, sos. Bucuresti, bl. 125, sc. B1, et. 3, ap. 15, jud. Ialomita in calitate de parata in dosarul cu nr. 3856/229/2018 aflat pe rolul Jud. Fetesti avand ca obiect SUCCESIUNE pentru termenul din data de 11.10.2022, complet 1

Subsemnata Pircalabescu Andreea Maria Declar

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 29 Sep 2022
Subsemnata Pircalabescu Andreea Maria, declar pierdut carnetul si legitimatia de student emis de Facultatea de Medicina Veterinara din Bucuresti. Le declar nule

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare S.C. Gaztub Enterprise S.R.L. titular al proiectului "Demontare conductă de gaz Strejești - Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demontare conductă de gaz Strejești - Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1", propus a fi amplasat in orașul Scornicești, satele componente ale orașului Scornicești, județul Olt, Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunt Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC SOLAR DELTA SRL SC SOLAR DELTA SRL, titular al proiectului lucrari de sistematizare a terenului in vederea construirii statiei de carburanti, skid gpl, spalatorie auto, parcare auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMI, in cadrul proiectului propus a fi amplasat in . comuna Glina,satul Glina drum DN CB, NC 2001 (T34, P22,23), judet ILFOV 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APMI din Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de joi si vineri, intre orele 10.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunt Public Anpm Gregor Properties Titular

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*ANUNT PUBLIC ANPM. SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anexa Procedura Anunt Public Privind Decizia

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
Anexa Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC VALI STAR AUTO SRL, titular al proiectului "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str. Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882) 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Drdp Craiova Titular Proiectului Interventie

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 70+060 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2022
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ-teritoriala PETRIS, din judetul ARAD, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62 incepand cu data de 19.09.2022, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei PETRIS, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietarii, posesorii sau alti detinatori, la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
07 Oct 2022