Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Se notifica deschiderea
procedurii simplificate a
insolventei si dizolvarea
SC Solutii Tehnice Gaz SRL
(Iasi, sos. Nicolina, nr 79,
demisol, bl 986A, sc. C, jud.
Iasi), inregistrat la O.R.C.
sub nr. J22/1318/2020, CUI
42661938 prin incheierea
nr. 48/08.05.2024 a
Tribunalului Iasi dosar
nr. 1832/99/2024
(110/2024) de pe rolul
Tribunalului Iasi. Termenele
fixate: 24.06.2024 - pentru
depunerea creantelor;
04.07.2024 - intocmirea
si comunicarea tabelului
preliminar; 16.10.2024 -
verificare definitivare tabel.
Lichidator judiciar: Casa
deIinsolventa B&F SPRL
Iasi, str. Anastasie Panu nr.
21, bl. 7 Noiembrie, sc B et
2, ap. 11

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
TANASA ªI ASOCIAÞII SPRL -
Filiala Neamþ notifica deschiderea
procedurii simplificate a falimentului
impotriva ATOMIS CLUB DLS SRL,
cu sediul in mun. Bacau, b-dul Ioniþa
Sandu Sturza, nr. 22, cam. C1,
modulul C67, jud. Bacau, CUI
46875691, J04/1681/2022, (dosar
1223/110/2023). Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de
creanþe asupra averii debitorului,
nascute dupa data deschiderii
procedurii este de 10 zile de la
primirea notificarii.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
COMUNICAT CARBOCHIM SA
informeaza investitorii ca Raportul
trimestrial la data de 31.03.2024 -
intocmit in conformitate cu
Regulamentul 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata -poate fi consultat
, incepand cu data de 14.05.2024 , la
adresa de internet https://www.
carbochim.ro/despre-noi/actionari/2
024.html . Raportul trimestrial este
disponibil ,incepand cu aceeasi data
,si la sediul societatii din
Cluj-Napoca,B-dul Muncii nr.18,dar
recomandam consultarea versiunii
electronice de pe site-ul societatii . In
data de 14.05.2024 ,CARBOCHIM
SA a transmis Raportul Trimestrial
pentru trim.I 2024 la Bursa de Valori
Bucuresti si la Autoritatea de
Supraveghere Financiara . Director
General Ing.Viorel Popoviciu.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Notificare. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu sediul social in Resita, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin; Nr. inregist r a r e U . N . P. I . R . R F O I I 0 2 2 7 / 2 0 0 6 . T e l / F a x : 0255/212.940, e-mail licevgr up@gmail.com noti f ic a deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului Brilet Industry SRL, prin Incheierea civila nr. 18/JS/ CC/09.05.2024 pronuntata de Tribunalul Caras-Severin, Sectia a I I - a C i v i l a , i n D o s a r u l 1088/115/2024. Debitorul Brilet Industry SRL are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei. Creditorii debitorului Brilet Industry S.R.L, cu sediul social in sat Glimboca, nr. 353C, Hala de Productie, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/209/2012, CUI 30122735 t r e b u i e s a p r o c e d e ze l a inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei la Tribunalul Caras-Severin pana la termenul limita din data de 25.06.2024. Cererile trebuie insotite de taxa de timbru in valoare de 200 lei

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Anunt incepere lucrari, conform
Autorizatiei de Construire nr.
383/09.05.2024: "Modificare proiect
in curs de executie autorizat cu A.C.
nr. 1116/17.08.2020 prin modificari
interioare, modificari goluri pe fatada
si imprejmuire teren", amplasament
situat in municipiul Constanta, str.
Steagului nr. 12A, Lot 2, nr. Cadastral
249844; beneficiari; RUSU STELIAN
si RUSU MARIETA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Anunt incepere lucrari, conform Autorizatiei
de Construire nr. 195/20.06.2023,
emisa de Primaria Navodari, privitor
la un "Imobil P+4 destinatie locuinte
si imprejmuire teren", amplasament
situat in Mamaia-Sat, str. M17, lot 13;
beneficiara: TOMA MADALINA FRAN-
CESCA

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Conform Legii nr. 102/13.042023, alinea-
tul 23.3, U.A.T., Oras Murfatlar anunta
public obtinerea Autorizatiei de Con-
struire nr. 09 din 20.03.2024 cu titlul:
"Proiect tip - Construire cresa mica,"
strada Mihail Sadoveanu nr. 8, Oras
Murfatlar, judet Constanta

Informare Aceast Informare Este Efectuat

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 May 2024
INFORMARE
Această informare este efectuată de: COMUNA BUZOEȘTI, cu sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, ce intenţionează să solicite de la ADMINSTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”–ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGES-VEDEA aviz de gospodărire a apelor pentru investiția ” Pod pietonal peste râul Teleorman în sat Șerboeni, comuna Buzoești, județ Argeș”.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al activității nu rezultă ape uzate menajere.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa COMUNA BUZOEȘTI, cu sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș după data de 16.05.2024.

Floreasca Rezidential Construct Titular

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 14 May 2024
S.C. FLOREASCA REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L. titular al Planului Urbanistic de Detaliu amplasat în Calea Floreasca NR. 67, Sector 1, București, anunță publicul interesat că s-a depus la Primăria Sectorului 1, Direcția de Urbanism, în procesul de consultare a publicului, documentația P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, REGIM DE INALTIME S+P+2E” în vederea avizării și aprobării. Observațiile și propunerile publicului interesat și direct afectat de propunerile P.U.D.-ului menționat pot fi transmise în termen de 15 zile prin poștă pe adresa Banu Manta nr. 9, Sector 1, București - Direcția Urbanism.

ANUNT PUBLIC- APM GIURGIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2024
Anunt public Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL prin Plutariu Bogdan anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", propus a fi amplasat in comuna Ogrezeni, T95, P 1188, nr. cad. 30989, 30990, 30418, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, nr. sos. Bucuresti, nr. 11, sc. A+B, si la sediul BABOIA SOLAR PLANT, din Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr. 22-26. Observatiile publicului se primesc la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2024
Mirsu Alexandru, domiciliat in municipiul Constanta, Bd. Tomis, nr.357, bl.TAV 5, scara A, etaj 4, ap.20, judetul Constanta, anunta ca a intrat in posesia Autorizatiei de Construire nr. 316 din 08.04.2024 pentru "Amenajari interioare in apartament si inchidere balcoane cu tamplarie PVC si geam termoizolant", pentru imobilul situat in municipiul Constanta, Bd. Tomis, nr.357, bl.TAV 5, scara A, ap.20, judetul Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Apr 2024
Subsemnatul Pap Robert, potrivit obligatiei ce-mi revine potrivit solutiei dispuse in dos. pen. nr. 470/P/2020 al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, prezint scuze publice fata de Statul Roman, Primaria Mun. Brasov si cetatenii mun. Brasov pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 51/1991
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
18 May 2024