Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Mica Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de PierderiZiarul de MediuZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul BursaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul AziZiarul Bucarest HebdoZiarul Bursa ConstructiilorZiarul EconomistulZiarul FinanciarulZiarul LibertateaZiarul Uj Magyar SzoZiarul ZiarulZiarul Ziarul Financiar
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 39 siteuri - 10 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Centrul Sanatate Multifunctional Quot Sfantul

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2021
Centrul de Sanatate Multifunctional "Sfantul Nectarie", cu sediul in Bucuresti, Bd. Uverturii 81, sector 6, scoate la vanzare obiecte de inventar ce au depasit norma de functionare, conform O.M.F.P. nr. 2861/ 2009. Relatii la telefon 031.9593/ int. 524, intre orele 10 - 16.

Fast Insolv Ipurl Calitate Lichidator Atlantic

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2021
FAST INSOLV IPURL în calitate de lichidator al ATLANTIC CONCEPT IMOB S.R.L., în baza prevederilor art. 255 alin. 1 lit. c) din Legea 31/1990, a Hotărârii AGEA nr. 1/27.11.2020 și art. 838 și următoarele Cod procedură civilă, aducem la cunoștință generală că în data de 17.02.2021 la ora 14:00 va avea loc la sediul FAST INSOLV IPURL din București, str. Cultul Patriei nr. 38Bis, etaj 1, ap. 2, sector 3,
Vânzarea în bloc la licitație publică a următoarelor bunurilor imobile aparținând societății ATLANTIC CONCEPT IMOB S.R.L.:
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 31.200 mp situat în com. Iepurești, sat Valter Mărăcineanu, jud. Giurgiu, tarla 103/1, parcela 737/1, având număr cadastral 930, intabulat în CF sub nr. 446/N
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 22.700 mp situat în com. Iepurești, jud. Giurgiu, tarla 103/1, parcela 737/1, având număr cadastral 1344, intabulat în CF sub nr. 829/N
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 12.500 mp situat în com. Iepurești, jud. Giurgiu, tarla 107, având număr cadastral 323, intabulat în CF sub nr. 858/N
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 27.500 mp situat în com. Iepurești, jud. Giurgiu, tarla 107, având număr cadastral 347, intabulat în CF sub nr. 863/N
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 43.100 mp situat în com. Iepurești, jud. Giurgiu, tarla 107, având număr cadastral 325, intabulat în CF sub nr. 859/N
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 10.000 mp situat în com. Iepurești, jud. Giurgiu, tarla 107, având număr cadastral 322, intabulat în CF sub nr. 857/N
• Terenul extravilan arabil în suprafață de 26.000 mp situat în com. Iepurești, jud. Giurgiu, tarla 107, având număr cadastral 340, intabulat în CF sub nr. 1075/N
Prețul de începere al licitației publice este de 350.856 lei reprezentând valoarea terenurilor stabilită prin Raportul de evaluare.
Terenurile se vând libere de orice sarcini.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să ne anunțe înainte de data stabilită pentru vânzare.
Invităm pe toți cei care doresc să cumpere terenurile să se prezinte la data, locul și ora stabilite pentru vânzare și până la această dată să prezinte oferte de cumpărare și să consemneze o garanție de participare de 10% din prețul de pornirea licitației imobilului.
Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțită de dovada de consemnare a garanției de participare este ziua premergătoare licitației.
Detalii pe www.fastinsolv.ro sau la tel 0213201090.

Anun Participare Licita Deschis Nchiriere

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2021
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri


1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul comercial nr. 8 în suprafață de 26,40 mp, având valoarea de inventar de 46538,73 lei și spațiul comercial nr. 9 în suprafață de 8,25 mp, având valoarea de inventar de 10225,43 lei, din imobilul situat în Cîmpia Turzii, str. Piața Unirii, nr. 22A, jud. Cluj, înscris CF nr. 53663-C1 Câmpia Turzii, nr. cad. 53663, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii. Închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 230 din 17.12.2019, H.C.L. nr. 102 din 25.06.2020 și H.C.L. nr. 143 din 30.07.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate descărca de pe pagina de internet: https://campiaturzii.ro/hotarari-de-consiliu-local/

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentația de atribuire se obține de la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2021, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.02.2021, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 12.00, Primăria Municipiului Câmpia Turzii

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.01.2021
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |