Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Vanzari Imobiliare

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Garsoniera Drumul Taberei Zona Plaza Timisoara

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA - Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara, et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele la zi. 53500 Euro. 0786325404

Camere Drumul Taberei Valea Argesuluiet

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
2 camere- Drumul Taberei, Valea Argesuluiet 3/4, cf. 1, decomandat, bucatarie 9 mp, fara balcon din constructie, foarte curat, pretabil investitie dar si pt locuit, toate actele, accepta credit. 63000 Euro. 0786325404

Camere Drumul Taberei Moghioros Particular

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
2 CAMERE - Drumul Taberei - Moghioros. Particular, bloc reabilitat, etaj 5/8, imbunatatiri, mobilat, piata, metrou, parc, Plaza, Auchan, linia 41. 75000 Euro. 0745017882

Garsoniera Colentina Doamna Ghica Direct

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA- Colentina, Doamna Ghica,direct proprietar, ideal investitie, zona linistita, parc aproape, acces rapid la ratb, bloc reabilitat, confort 2, luminoasa, gresie, faianta, termopan, usa metalica, utilata, cheltuieli mici, Str. Luntrei, negociabil. 33500 EURO. 0720661695

Garsonere Inchiriat Universitate Campineanu

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONERE de INCHIRIAT - Universitate, Ion Campineanu, etaj 5/8, decomandat, 29 mp, mobilata si utilata complet. 1200 LEI/ luna. 0762101242

Garsoniera Decebal Adiacent Foarte Bine

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

GARSONIERA - Decebal
- adiacent, etaj 2/4 dec.,
et. 2/4, 41 mp, 1991, foarte bine pozitiona-
ta, la mai putin de 2 minute pe jos de
Decebal, etaj 2/4 etaje, mobilata si utilata
complet, foarte spatioasa, bucatarie mare,
geam la baie, balcon inchis in termopan,
repartitoare, apometre, bloc anvelopat.
77.000 EURO
0728.736.846

Garsoniera Prelungirea Ghencea Complex

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA - Prelungirea
Ghencea Complex
Avangarde semidec., et. 1/3, 31 mp,
2013, Garsoniera etaj 1 din 3 bloc 2013,
suprafata 31mp, centrala proprie, izolata
termic, gresie, faianta, parchet, termopan,
balcon inchis, Complex Avangarde, acte
35.000 EURO
0727.279.336

Garsoniera Trafic Greu Viilor Salaj Cartier

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA -
Trafic
Greu / Viilor / Salaj - cartier
Rahova dec., et. 2/8, 39 mp, 1989, Proprietar, vand garsoniera, Rahova, 39 mp,
Mobilata, Utilata, constr. 1989. Termopan,
G/F, AC, usa metalica. Acces facil la mijl. de transp. in comun (bus/trv/metrou),
zone comerciale diverse in apropiere.
46.000 EURO
0775.388.725
marius_obretin@yahoo.com

Camere Giurgiului Cimitirul Evreiesc Confort

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

3 CAMERE - Giurgiului,
vis a vis de Cimitirul
Evreiesc, dec., et. 5/8, 1977, confort 1,
bloc reabilitat, vedere pe spatele blocului
(asadar nu este zgomot), balcon cu gresie, inchis in termopan pe toata suprafata
apartamentului (10 m), gaze 2 focuri (se
poate monta centrala),
83.000 EUR
0730.421.581

Palatul Cotroceni Cotroceni Penthouse Apartament

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Palatul
Cotroceni, Cotroceni, Leu,
penthouse dec., 167 mp, 2022, Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp
intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona
de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr.,
2-4 vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret
FARA Tva,
313.500 euro. 0724.504.517/
0724.504.111
residence.midtown@gmail.com

Camere Obor Colentina Doamna Ghica Parcul

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

4 camere - Obor,
Colentina, Doamna Ghica,
Parcul Plumbuita, dec., et. 9/10, 90 mp,
1978, 9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2
bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si
pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat
termic, g+f mai vechi, parchet, termopan,
usa metalica,cad. si intabulare, acc credit,
neg.
96.500 euro
0770.956.572

Casa Balteni Peris Ilfov Curte Cheie Sunt

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Casa - Balteni,
Peris, Ilfov, S.U. 102 mp,
curte 600 mp, 3 cam., 2021, la cheie,
sunt in total opt case pe parter (102 mp
utili + terasa 15 mp) din care patru sunt
deja construite (doua sunt la gata, doua
sunt la gri, iar celelalte patru au fundatiile
si placa turnate). O casa este deja vandu-
ta. Terenul aferent fiecarei case este de
aproximativ 600 mp. Asfalt si toate utili-
tatile.Pret negociabil. 0799974400,
Costin.Separat, vand mai multe terenuri
mari, parcelabile in loturi mai mici la
cerere,
120.000 EURO
0799.974.400
Lcristinastanicioara@gmail.com

Breaza Buzau Curte Cheie Casa Vanzare Toate

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Breaza,
jud Buzau S.U. 200 mp,
curte 1500 mp, 5 cam., 2018, la cheie,
Casa vanzare cu toate utilitatile, gaze,
lumina, apa.
50.000
EURO
0724.946.311

Calarasi Valea Argovei Curte Demola Bila

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

CALARASI, VALEA ARGOVEI, S.U. 100 MP, CURTE 2597
MP, 3 CAM., 1961, DEMOLA-
BILA, PROPRIETAR VAND
CASA LA CURTE, DEMOLABILA. RETEAUA DE APA POTABILA ESTE LA POARTA CAT SI
ELECTRICITATE, GAZE, PUT
IN CURTE. PT. MAI MULTE
DETALII, VA STAU LA DISPOZITIE LA TELEFON. PRET
NEGOCIABIL. 29.000
EURO
0767.279.065

Comana Giurgiu Curte Locuinta Vanzare Langa

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Comana, Giurgiu curte 985
mp, 4 cam., 2008, locuinta de
vanzare langa Parcul de Aventura
Comana, particular, casa formata
din trei cladiri, 2 bai, bucatarie,
holuri, mansarda, pod, pivnita,
piscina, anexe, deschidere 14 m,
utilitati, 90.000 EURO
0766.594.619

Roata Ialomita Casa Caramida Camere Curte

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Ion Roata, Ialomita,
casa din caramida, 3
camere S.U. 125 mp,
curte 1940 mp, 3 cam.,
la cheie, 3,70 inaltime,
hol mare, central si
doua holuri de legatura
pentru iesire,
bucatarie, baie, evacuarea apei reziduale,
curent trifazic, incalzire
la curent, garaj 10x7m
+ curent, gradina pomi
fructiferi, arbusti,
trandafiri, apa. Discutabil 139.000 EURO
0758.712.316

Crevedia Judetul Dambovita Intravilan Teren

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Crevedia,
judetul Dambovita, 7000
mp, d. 16 m, intravilan, teren de vanzare
8000 mp localitatea Crevedia judetul
Dambovita;

0761.988.151
iondinca19701@gmail.com

Comuna Surdila Gaiseanca Braila Intravilan

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Comuna Surdila,
Gaiseanca Braila,
900000 mp, d. 100 m,
intravilan, vand 90
hectare, 1 hectar
28.000 milioane, 5.600
euro, pret negociabil,
zona defavorizata. Tel.
0770196312, 5.600
Euro
0770.196.312

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Particular / proprietar vand ap. 2 camere in Drumul Taberei - Timisoara 35 - 6/10 Renovat complet 2023 cu finisaje de calitate, Grohe, Gewiss, Veka, Roto etc. Au fost schimbate in totalitate instalatia electrica, instalatia sanitara, usile camerelor, baia blocul este anvelopat. 0722.312.631

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
Chiajna,
Dudu, casa noua, moderna S.U.
126 mp, curte 428 mp, 3 cam., 2008, la cheie,
Chiajna, Dudu, teren 428 mp, casa 2008, P + M,
suprafata construita 63 mp/ nivel. La parter: living,
bucatarie, grup sanitar, La etaj: 2 dormitoare,
baie. Pompe de caldura pentru incalzire, 2 puturi
157.000 E
0723.767.031


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
09 Jun 2023