Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Vanzari Imobiliare

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum


Crevedia Dambovita Vanzare Loturi Teren

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Crevedia -Dambovita De vanzare 2 loturi de teren 332 mp, d. 15 m, intravilan, De vanzare 2 loturi - teren intravilan - Crevedia - Dambovita lot 1- 332 mp si lot 2 - 311 mp, pozitionate intr-un viitor Ansamblu Rezidential cu iesire directa la DN1A, construibil, PUZ aprobat. 8.900 E 0725.427.427 office@dyas.ro

Gradinari Judetul Giurgiu Intravilan Proprietar

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Gradinari, Judetul Giurgiu, 2600 mp, d. 13 m, intravilan, proprietar vand teren constructii 2600 mp cu deschiderea 13 m, stalp electricitate la poarta, 25 euro mp si teren extravilan 7000 mp, cu deschiderea 36 m, la 50 m de asfalt la periferie, 10 euro mp, 25 E; 0735.051.778/ 0763.292.941

Bolintin Deal Vand Casa Bucatarie Negociabil

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Bolintin Deal S.U. 300 mp, 2 cam., vand casa hol, bucatarie, negociabil. 0763.287.027

Darmanesti Dambovita Ploiesti Curte Cheie

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Darmanesti, Dambovita, 18 km de Ploiesti S.U. 84 mp, curte 510 mp, 3 cam., 1987, la cheie, Casa caramada, fundatie, acoperis tabla, apa, electric, gaze sobe, mobilata, curte 510m2, acees la doua strazi asfaltate, gradina, anexe, cadastru 35.000 E; (0734.367.063 mircea21radu@hotmail.com

Comuna Muschii Dolj Trascanilor Curte Casa

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Comuna Muschii, jud. Dolj, str. Trascanilor 4, S.U. 35 mp, curte 380 mp, 2022, casa de vacanta renovata, eco automonie, electrica, toate utilitatile in casa, 5 km pana la Craiova, negociabil, 35.000 E; 0731.293.365

Vand Teren Extravilan Arabil Calinesti

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024

Vand teren extravilan, arabil, Calinesti, jud. Arges, suprafata teren 2.35 hectare. Pret 2 euro metru patrat, negociabil. 0784088640

Camere Giurgiului Cimitirul Evreiesc Confort

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024

3 CAMERE - Giurgiului,
vis a vis de Cimitirul
Evreiesc, dec., et. 5/8, 1977, confort 1,
bloc reabilitat, vedere pe spatele blocului
(asadar nu este zgomot), balcon cu gresie, inchis in termopan pe toata suprafata
apartamentului (10 m), gaze 2 focuri (se
poate monta centrala),
83.000 EUR
0730.421.581

Palatul Cotroceni Cotroceni Penthouse Apartament

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024

Palatul
Cotroceni, Cotroceni, Leu,
penthouse dec., 167 mp, 2022, Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp
intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona
de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr.,
2-4 vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret
FARA Tva,
313.500 euro. 0724.504.517/
0724.504.111
residence.midtown@gmail.com

Camere Obor Colentina Doamna Ghica Parcul

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024

4 camere - Obor,
Colentina, Doamna Ghica,
Parcul Plumbuita, dec., et. 9/10, 90 mp,
1978, 9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2
bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si
pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat
termic, g+f mai vechi, parchet, termopan,
usa metalica,cad. si intabulare, acc credit,
neg.
96.500 euro
0770.956.572

Casa Balteni Peris Ilfov Curte Cheie Sunt

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024

Casa - Balteni,
Peris, Ilfov, S.U. 102 mp,
curte 600 mp, 3 cam., 2021, la cheie,
sunt in total opt case pe parter (102 mp
utili + terasa 15 mp) din care patru sunt
deja construite (doua sunt la gata, doua
sunt la gri, iar celelalte patru au fundatiile
si placa turnate). O casa este deja vandu-
ta. Terenul aferent fiecarei case este de
aproximativ 600 mp. Asfalt si toate utili-
tatile.Pret negociabil. 0799974400,
Costin.Separat, vand mai multe terenuri
mari, parcelabile in loturi mai mici la
cerere,
120.000 EURO
0799.974.400
Lcristinastanicioara@gmail.com

Breaza Buzau Curte Cheie Casa Vanzare Toate

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024

Breaza,
jud Buzau S.U. 200 mp,
curte 1500 mp, 5 cam., 2018, la cheie,
Casa vanzare cu toate utilitatile, gaze,
lumina, apa.
50.000
EURO
0724.946.311

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Piata Muncii, Calea Calarasilor,
semidec., et. 3/4, 30 mp, 1970,
ocazie, ideal investitie, Calea
Calarasilor, Delea Noua, et. 3/4,
centrala termica, bloc anvelopat, 5
min. de metrou, 197. In prezent
inchiriat, daca se doreste, chiriasii
vor sa ramana 50.000
E.
0749.117.424

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
POPESTI
LEORDENI - central
apartament 2 camere bloc 2015. dec., et.
3/3, 48 mp, 2015,
65.000
E.
0724.548.052 gigi.troi@zonadesud.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Dorobanti, Ambasada Turciei, et 9/11, 85 de mp, bloc din 1982, reabilitat termic, vedere pe spate, semidecomandat cu doua bai, discutabil. 139000 E. 0762101242

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Ostroveni
dec., et. 8/8, 84 mp, 1987,
Oferta! Apartament Rm.Valcea, central, 4
camere, dec., 2 bai, 2 balcoane, renovat!
70.000
E
0770.391.046 office@lideri-
mob.srl

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Comuna
Soimari, jud. Prahova,l a 40
km de Ploiesti S.U. 71 mp, curte 500 mp, 2
cam., 1992, la cheie, Casa de vacanta in
comuna Soimari, jud. Prahova, la 40 km de
Ploiesti, cu 2000 mp teren, 500 intravilan,
casa cu 2 camere, 1 baie, 1 bucatarie, 1
magazie, put, fosa septica, racordata la
lumina, incalzire sobe,
43.000
E
0799.557.197
badea_alice00@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Sinesti,
Ialomita, 1660 mp, d. 17 m,
intravilan, teren intravilan suprafata de
1.660, deschidere 17, parcelabil, stradal.
20.000
e
0724.061.992

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Dambovita,
Rau Alb, ocazie, casa
noua, 5 camere, pod amenajabil, centru
localitate, vand sau schimb. Adresati-va
Vasile Lascar 20-28, apartament 13,
Bucuresti,
13.000
E
0724.425.527

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Arges
Priveliste catre Lacul Vidraru,
teren 2100mp, vad turistic permanent S.U.
800 mp, curte 300 mp, 35 cam., 2017, la
cheie,
465.000
E
0741.214.215 ele-
napetrescu@realstart.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
Comuna
Berceni, S.U. 102 mp, curte
277 mp, 4 cam., 2023, la cheie, Vand casa
din caramida in com Berceni de 102 m.p
utili si teren de 277 m.p pe strada Pri-
maverii, foarte aproape de balta
Mamina,zona deosebita in plina dezvoltare.
Casa este la cheie. S-au folosit materiale de
cea mai buna calitate.Dispune de 4 camere
si 3 bai dormitorul matrimonial avand baie
proprie. Casa beneficiaza de finisaje de cea
mai buna calitate pentru a permite un con-
fort indelungat. Comuna Berceni are ca
avantaje sensul giratoriu suspendat,va avea
metrou in viitorul apropiat in zona fiind de
asemenea scoli,crese,gradiniteAccept cred-
it, pret negociabil
124.500
E
0765.535.152/ 0721.560.558
yvd_86@yahoo.com


Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
02 Mar 2024